Επιστροφή σε Λεξικό

voix (la)

φωνή, ψήφος

Η λέξη παραμένει ίδια και στον πληθυντικό αφού τελειώνει σε -x και αποτελεί εξαίρεση στο γενικό κανόνα για τον σχηματισμό του πληθυντικού των ουσιαστικών.

Παραδείγματα:

  • Callas avait une des plus belles voix du monde. Η Κάλλας είχε μια από τις ωραιότερες φωνές του κόσμου.
  • Parlez à haute voix s’il vous plaît. Μιλάτε δυνατά, παρακαλώ.

Θα το συναντήσουμε και αντίστροφα: à voix haute:

  • Les enfants aiment entendre des histoires lues à voix haute. Στα παιδιά αρέσουν οι ιστορίες διαβασμένες φωναχτά.
  • Abonnez- vous au journal quotidien “La Voix du Nord”  pour être toujours au courant de l’actualité. Γίνετε συνδρομητής στην καθημερινή εφημερίδα “Η Φωνή του Βορρά” για να είστε πάντα ενημερωμένος.
  • Dernièrement, son comportement était bizzare, il croyait entendre des voix dans la maison vide. Τελευταία η συμπεριφορά του ήταν παράξενη, νόμιζε ότι άκουγε φωνές μέσα στο άδειο σπίτι.
  • “La voix du peuple, la voix de Dieu”  “Φωνή λαού, φωνή Θεού”
  • Dans la Voix Passive le sujet subit l’action exprimée par le verbe. Στην Παθητική φωνή το υποκείμενο δέχεται την ενέργεια του ρήματος
  • Le maire est élu au premier tour avec 68,3% des voix. Ο δήμαρχος εκλέχθηκε στον πρώτο γύρο με 68,3% των ψήφων.

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Αρέσει σε %d bloggers: