↑ Επιστροφή σε Τα oυσιαστικά – Les noms

Le Génitif de noms

Έχετε πρώτα μελετήσει το σχετικό μάθημα;

Le Génitif des noms 01

Complétez les phrases suivantes avec: de, du, de la, de l’, d’ ou des.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Αρέσει σε %d bloggers:
Skip to toolbar