↑ Επιστροφή σε Τα oυσιαστικά – Les noms

Le Pluriel des noms 01

Έχετε πρώτα μελετήσει το σχετικό μάθημα;

Le pluriel de noms 01

Cochez la bonne réponse:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Αρέσει σε %d bloggers:
Skip to toolbar