↑ Επιστροφή σε Τα επίθετα – Les adjectifs

Quel interrogatif (?), exclamatif (!)

Έχετε πρώτα μελετήσει το σχετικό μάθημα;

  • Quel: ερωτηματικό, θαυμαστικό επίθετο

    Quel, Quelle, Quels, Quelles

    Cochez la bonne réponse:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Αρέσει σε %d bloggers:
Skip to toolbar