↑ Επιστροφή σε Τα επίθετα – Les adjectifs

Quelques adjectifs particuliers: beau/bel, vieux/vieil, fou/fol, … etc.

Έχετε πρώτα μελετήσει το σχετικό μάθημα;

Quelques adjectifs particuliers: beau, vieux, fou, ... etc.

Cochez la bonne réponse:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Αρέσει σε %d bloggers:
Skip to toolbar