↑ Επιστροφή σε Quiz

Τα άρθρα – Les articles

Article défini ou indéfini? 01

Έχετε πρώτα μελετήσει τα σχετικά μαθήματα; Τα αόριστα άρθρα Τα οριστικά άρθρα Οριστικό ή αόριστο άρθρο;

Δες τη σελίδα »

Articles contractés 01

Cochez la bonne réponse:

Δες τη σελίδα »

Articles partitifs 01

Cochez la bonne réponse:  

Δες τη σελίδα »

Article défini, indéfini, partitif ou de? 01

Έχετε πρώτα μελετήσει τα σχετικά μαθήματα; Οριστικά άρθρα Αόριστα άρθρα Μεριστικά άρθρα Τα άρθρα στην άρνηση

Δες τη σελίδα »

Article partitif/indéfini, adjectif numéral ou de? 02

Έχετε πρώτα μελετήσει τα σχετικά μαθήματα; Μεριστικά άρθρα Αόριστα άρθρα Ποσοτικά επιρρήματα Ποσοτικές εκφράσεις Αριθμητικά επίθετα Πως εκφράζουμε την ποσότητα στα γαλλικά

Δες τη σελίδα »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Αρέσει σε %d bloggers:
Skip to toolbar