↑ Επιστροφή σε Τα άρθρα – Les articles

Article défini ou indéfini? 01

Έχετε πρώτα μελετήσει τα σχετικά μαθήματα;

un, une, des ou le, la, l’, les?

Cochez la bonne réponse:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Αρέσει σε %d bloggers:
Skip to toolbar