↑ Επιστροφή σε Τα επιρρήματα- Les adverbes

Les adverbes de lieu 01

Έχετε πρώτα μελετήσει το σχετικό μάθημα;

sur, sous, devant, derrière, à gauche de, à droite de ... etc.

Cochez la bonne réponse:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Αρέσει σε %d bloggers:
Skip to toolbar