↑ Επιστροφή σε Τα επιρρήματα- Les adverbes

Les adverbes de manière (-ment) 01

Έχετε πρώτα μελετήσει το σχετικό μάθημα;

Les adverbes de manière 01

Cochez la bonne réponse:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Αρέσει σε %d bloggers:
Skip to toolbar