↑ Επιστροφή σε Οι Προθέσεις – Les Prépositions

La durée: depuis, il y a, dans, en … etc.

 Έχετε πρώτα μελετήσει το σχετικό μάθημα;

Les prépositions de temps (la durée):

Cochez la bonne réponse:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Αρέσει σε %d bloggers:
Skip to toolbar