Επιστροφή σε Quiz

Οι αντωνυμίες – Les pronoms

Les Pronoms personnels sujets 01

Έχετε πρώτα μελετήσει το σχετικό μάθημα; Οι προσωπικές αντωνυμίες υποκείμενα.

Les pronoms personnels toniques 01

Έχετε πρώτα μελετήσει τα σχετικά μαθήματα; Προσωπικές αντωνυμίες ενισχυτικές του υποκειμένου Άλλες χρήσεις των ενισχυτικών αντωνυμιών Mon ou à moi?

Les pronoms personnels réflechis 01

Έχετε πρώτα μελετήσει το σχετικό μάθημα; Οι αυτοπαθείς αντωνυμίες

Me, te, le, la, l’/lui, nous, vous,les/leur: C.O.D ou C.O.I?

Έχετε πρώτα μελετήσει τα σχετικά μαθήματα; me, te, nous, vous le, la, l’, les lui, leur

Pronoms personnels réfléchis (me, te, se …) ou compléments d’objet (me, te, le, lui …)

 Έχετε πρώτα μελετήσει τα σχετικά μαθήματα; Οι αυτοπαθείς αντωνυμίες Οι προσωπικές αντωνυμίες-αντικείμενα:  – me, te, nous, vous – le, la, l’, les – lui, leur

C’est, Il est/Ils sont, Elle est/Elles sont 01

 Έχετε πρώτα μελετήσει το σχετικό μάθημα; C’est … ή Il est …/Ele est …?

C’est/Il est, Ce sont/Ils sont 01

Έχετε πρώτα μελετήσει τα  σχετικά μαθήματα; C’est … ή Ce sont …? C’est … ή Il est …/Ele est …?

Les pronoms relatifs 01

Έχετε πρώτα μελετήσει το σχετικό μάθημα; Qui: pronom relatif Que: pronom relatif

Les pronoms relatifs 02

Έχετε πρώτα μελετήσει το σχετικό μάθημα; Qui: pronom relatif Que: pronom relatif

Les pronoms relatifs 03

Έχετε πρώτα μελετήσει τα σχετικά μαθήματα; Où pronom relatif Qui: pronom relatif Que: pronom relatif  

Les pronoms relatifs 04

Έχετε πρώτα μελετήσει τα σχετικά μαθήματα; Qui: pronom relatif Que: pronom relatif Dont: pronom relatif

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Αρέσει σε %d bloggers: