↑ Επιστροφή σε Οι αντωνυμίες – Les pronoms

C’est, Il est/Ils sont, Elle est/Elles sont 01

 Έχετε πρώτα μελετήσει το σχετικό μάθημα;

C’est ou Il est/Ils sont, Elle est/Elles sont?

Cochez la bonne réponse

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Αρέσει σε %d bloggers:
Skip to toolbar