↑ Επιστροφή σε Οι αντωνυμίες – Les pronoms

Les pronoms personnels réflechis 01

Έχετε πρώτα μελετήσει το σχετικό μάθημα;

me/m’, te/t’ se/s’, nous, vous, se/s’

Cochez la bonne réponse:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Αρέσει σε %d bloggers:
Skip to toolbar