↑ Επιστροφή σε Quiz

Τα ρήματα – Les verbes

être: Présent de l’Indicatif

΄Εχετε πρώτα μελετήσει το σχετικό μάθημα; Το ρήμα “είμαι” στον Ενεστώτα της Οριστικής Cochez la bonne réponse:

Δες τη σελίδα »

avoir: Présent de l’Indicatif

΄Εχετε πρώτα μελετήσει το σχετικό μάθημα; Το ρήμα “έχω” στον Ενεστώτα της Οριστικής

Δες τη σελίδα »

Être ou Avoir? 01

Έχετε πρώτα μελετήσει τα σχετικά μαθήματα; Το ρήμα είμαι Το ρήμα έχω

Δες τη σελίδα »

Le Présent de l’Indicatif: verbes en -er

Έχετε πρώτα μελετήσει το σχετικό μάθημα? Η κλίση των γαλλικών ρημάτων: 1η συζυγία Ενεστώτας

Δες τη σελίδα »

Le Présent de l’Indicatif (manger, commencer, …)

Έχετε πρώτα μελετήσει το σχετικό μάθημα? Ιδιομορφίες της 1ης συζυγίας 

Δες τη σελίδα »

Le Présent de l’Indicatif (acheter, lever, geler, …)

Έχετε πρώτα μελετήσει το σχετικό μάθημα? Άλλες ιδιομορφίες της 1ης συζυγίας

Δες τη σελίδα »

avoir

Cochez la bonne réponse:

Δες τη σελίδα »

Le Présent de l’Indicatif: verbes en -ir

Έχετε πρώτα μελετήσει το σχετικό μάθημα; Η κλίση των γαλλικών ρημάτων: 2η συζυγία Ενεστώτας.

Δες τη σελίδα »

Le Futur Simple de l’indicatif: verbes en -er

Έχετε πρώτα μελετήσει το σχετικό μάθημα; Ο Απλός Μέλλοντας στα γαλλικά

Δες τη σελίδα »

Le Futur Simple de l’Indicatif: verbes en -ir

Έχετε πρώτα μελετήσει το σχετικό μάθημα; Ο Απλός Μέλλοντας στα γαλλικά

Δες τη σελίδα »

Le Futur simple de l’Indicatif: verbes irréguliers en -ir, -re

Έχετε πρώτα μελετήσει το σχετικό μάθημα; Ο Απλός Μέλλοντας στα γαλλικά

Δες τη σελίδα »

L’Imparfait de l’Indicatif: verbes en -er

Έχετε πρώτα μελετήσει το σχετικό μάθημα; Ο Παρατατικός στα γαλλικά

Δες τη σελίδα »

L’Imparfait de l’Indicatif: verbes en -ir

Έχετε πρώτα μελετήσει το σχετικό μάθημα; Ο Παρατατικός στα γαλλικά

Δες τη σελίδα »

L’Imparfait de l’Indicatif: verbes en -cer, -ger

Έχετε πρώτα διαβάσει τα σχετικά μαθήματα; Ο Παρατατικός στα γαλλικά Τα ρήματα: manger, commencer

Δες τη σελίδα »

Le Passé Composé avec AVOIR (1er gr: -er)

Έχετε πρώτα μελετήσει το σχετικό μάθημα; Ο Παρακείμενος (με θέση Αορίστου) στα γαλλικά

Δες τη σελίδα »

Le Passé Composé avec AVOIR (2ème gr: -ir)

Έχετε πρώτα μελετήσει το σχετικό μάθημα; Ο Παρακείμενος (με θέση Αορίστου) στα γαλλικά

Δες τη σελίδα »

Le Passé composé avec AVOIR (verbes irréguliers)

Έχετε πρώτα μελετήσει τα σχετικά μαθήματα; Ο Παρακείμενος (με θέση Αορίστου) στα γαλλικά Οι μετοχές Αορίστου των ανώμαλων ρημάτων

Δες τη σελίδα »

Le Passé Composé avec ÊTRE

Έχετε πρώτα μελετήσει τα σχετικά μαθήματα; Ο Παρακείμενος στα γαλλικά Τα ρήματα που σχηματίζουν τον Passé Composé  με το βοηθητικό être Ο Passé Composé με το être Τα αυτοπαθή ρήματα στον Passé Composé

Δες τη σελίδα »

Imparfait ou Passé Composé? 01

Έχετε πρώτα μελετήσει τα σχετικά μαθήματα; Πως χρησιμοποιούνται οι χρόνοι των ρημάτων; Imparfait ή Passé Composé?

Δες τη σελίδα »

Futur Simple, Futur Proche ou Futur Antérieur? 01

Έχετε πρώτα μελετήσει τα σχετικά μαθήματα; Futur Proche, Futur Simple ή Futur Antérieur?

Δες τη σελίδα »

Écouter ou Entendre?

Έχετε πρώτα μελετήσει το σχετικό μάθημα; Entendre ou Écouter?

Δες τη σελίδα »

Regarder ou Voir?

Έχετε πρώτα μελετήσει το σχετικό μάθημα; Voir ou Regarder?

Δες τη σελίδα »

Visiter ou Rendre visite?

Έχετε πρώτα μελετήσει το σχετικό μάθημα; Visiter ή Rendre visite?

Δες τη σελίδα »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Αρέσει σε %d bloggers:
Skip to toolbar