Επιστροφή σε Quiz

Τα ρήματα – Les verbes

être: Présent de l’Indicatif

΄Εχετε πρώτα μελετήσει το σχετικό μάθημα; Το ρήμα “είμαι” στον Ενεστώτα της Οριστικής Cochez la bonne réponse:

avoir: Présent de l’Indicatif

΄Εχετε πρώτα μελετήσει το σχετικό μάθημα; Το ρήμα “έχω” στον Ενεστώτα της Οριστικής

Être ou Avoir? 01

Έχετε πρώτα μελετήσει τα σχετικά μαθήματα; Το ρήμα είμαι Το ρήμα έχω

Le Présent de l’Indicatif: verbes en -er

Έχετε πρώτα μελετήσει το σχετικό μάθημα? Η κλίση των γαλλικών ρημάτων: 1η συζυγία Ενεστώτας

Le Présent de l’Indicatif (manger, commencer, …)

Έχετε πρώτα μελετήσει το σχετικό μάθημα? Ιδιομορφίες της 1ης συζυγίας 

Le Présent de l’Indicatif (acheter, lever, geler, …)

Έχετε πρώτα μελετήσει το σχετικό μάθημα? Άλλες ιδιομορφίες της 1ης συζυγίας

avoir

Cochez la bonne réponse: [wpsqt name=”avoir 01″ type=”quiz”]

Le Présent de l’Indicatif: verbes en -ir

Έχετε πρώτα μελετήσει το σχετικό μάθημα; Η κλίση των γαλλικών ρημάτων: 2η συζυγία Ενεστώτας.

Le Futur Simple de l’indicatif: verbes en -er

Έχετε πρώτα μελετήσει το σχετικό μάθημα; Ο Απλός Μέλλοντας στα γαλλικά

Le Futur Simple de l’Indicatif: verbes en -ir

Έχετε πρώτα μελετήσει το σχετικό μάθημα; Ο Απλός Μέλλοντας στα γαλλικά

Le Futur simple de l’Indicatif: verbes irréguliers en -ir, -re

Έχετε πρώτα μελετήσει το σχετικό μάθημα; Ο Απλός Μέλλοντας στα γαλλικά

L’Imparfait de l’Indicatif: verbes en -er

Έχετε πρώτα μελετήσει το σχετικό μάθημα; Ο Παρατατικός στα γαλλικά

L’Imparfait de l’Indicatif: verbes en -ir

Έχετε πρώτα μελετήσει το σχετικό μάθημα; Ο Παρατατικός στα γαλλικά

L’Imparfait de l’Indicatif: verbes en -cer, -ger

Έχετε πρώτα διαβάσει τα σχετικά μαθήματα; Ο Παρατατικός στα γαλλικά Τα ρήματα: manger, commencer

Le Passé Composé avec AVOIR (1er gr: -er)

Έχετε πρώτα μελετήσει το σχετικό μάθημα; Ο Παρακείμενος (με θέση Αορίστου) στα γαλλικά

Le Passé Composé avec AVOIR (2ème gr: -ir)

Έχετε πρώτα μελετήσει το σχετικό μάθημα; Ο Παρακείμενος (με θέση Αορίστου) στα γαλλικά

Le Passé composé avec AVOIR (verbes irréguliers)

Έχετε πρώτα μελετήσει τα σχετικά μαθήματα; Ο Παρακείμενος (με θέση Αορίστου) στα γαλλικά Οι μετοχές Αορίστου των ανώμαλων ρημάτων

Le Passé Composé avec ÊTRE

Έχετε πρώτα μελετήσει τα σχετικά μαθήματα; Ο Παρακείμενος στα γαλλικά Τα ρήματα που σχηματίζουν τον Passé Composé  με το βοηθητικό être Ο Passé Composé με το être Τα αυτοπαθή ρήματα στον Passé Composé

Imparfait ou Passé Composé? 01

Έχετε πρώτα μελετήσει τα σχετικά μαθήματα; Πως χρησιμοποιούνται οι χρόνοι των ρημάτων; Imparfait ή Passé Composé?

Futur Simple, Futur Proche ou Futur Antérieur? 01

Έχετε πρώτα μελετήσει τα σχετικά μαθήματα; Futur Proche, Futur Simple ή Futur Antérieur?

Écouter ou Entendre?

Έχετε πρώτα μελετήσει το σχετικό μάθημα; Entendre ou Écouter?

Regarder ou Voir?

Έχετε πρώτα μελετήσει το σχετικό μάθημα; Voir ou Regarder?

Visiter ou Rendre visite?

Έχετε πρώτα μελετήσει το σχετικό μάθημα; Visiter ή Rendre visite?

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Αρέσει σε %d bloggers: