Επιστροφή σε Τα ρήματα – Les verbes

Futur Simple, Futur Proche ou Futur Antérieur? 01

Έχετε πρώτα μελετήσει τα σχετικά μαθήματα;

Futur Simple, Futur Proche ou Futur Antérieur? 01

Cochez la bonne réponse:

Αρέσει σε %d bloggers: