↑ Επιστροφή σε Τα ρήματα – Les verbes

Imparfait ou Passé Composé? 01

Έχετε πρώτα μελετήσει τα σχετικά μαθήματα;

Imparfait ou Passé composé 01

Cochez la bonne réponse:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Αρέσει σε %d bloggers:
Skip to toolbar