↑ Επιστροφή σε Τα ρήματα – Les verbes

Le Passé composé avec AVOIR (verbes irréguliers)

Έχετε πρώτα μελετήσει τα σχετικά μαθήματα;

Le Passé Composé avec avoir 01 (3ème gr.)

Cochez la bonne réponse:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Αρέσει σε %d bloggers:
Skip to toolbar