↑ Επιστροφή σε Τα ρήματα – Les verbes

Regarder ou Voir?

Έχετε πρώτα μελετήσει το σχετικό μάθημα;

Voir ou Regarder?

Cocher la bonne réponse:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Αρέσει σε %d bloggers:
Skip to toolbar