↑ Επιστροφή σε Τα ρήματα – Les verbes

Visiter ou Rendre visite?

Έχετε πρώτα μελετήσει το σχετικό μάθημα;

Visiter ou Rendre visite?

Cocher la bonne réponse:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Αρέσει σε %d bloggers:
Skip to toolbar