Επιστροφή σε Un opthalmologiste

Les troubles réfractifs

Οι διαθλαστικές ανωμαλίες

1. La myopie Η μυωπία

2. La presbytie Η πρεσβυωπία 

3. L’astigmatisme (un) Ο αστιγματισμός

4. L’hypermétropie (une) Η υπερμετρωπία

  • réfractif, réfractive διαθλαστικός
  • un trouble ανωμαλία, un problème πρόβλημα

La myopie

Η μυωπία ή αλλιώς η διαθλαστική ανωμαλία που δεν μας επιτρέπει να βλέπουμε καθαρά τα μακρινά αντικείμενα. Παρόλα αυτά βλεπουμε καλά και χωρίς προσπάθεια κοντά. À cause de cette anomalie l’image d’un objet éloigné se forme en avant de la rétine. Votre vision de loin est perturbée et vous voyez les objets éloignés flous. Pourtant, …

La presbytie

Η πρεσβυωπία ή αλλιώς η διαθλαστική ανωμαλία που είναι υπεύθυνη για τη δυσκολία μας να βλέπουμε μακριά. Με την ηλικία ο κρυσταλλοειδής φακός χάνει την ελαστικότητά του και έχει προβλήματα προσαρμογής.  Cette difficulté est responsable d’une gêne de la vision de près. Avec l’âge, le cristallin perd son élasticité et il a des difficultés d’accommodation: …

L’astigmatisme

Ο αστιγματισμός ή αλλιώς η διαθλαστική ανωμαλία κατά την η οποία η καμπυλότητα του κερατοειδούς δεν είναι ίδια (ή είναι μεταβλητή) σε όλους τους μεσημβρινούς. Και η κοντινή και η μακρινή όραση είναι παραμορφωμένη. La cornée n’est pas régulière. La courbure de la cornée n’est pas la même (ou elle est variante) dans tous les …

L’hypermétropie

Η υπερμετρωπία ή αλλιώς η διαθλαστική ανωμαλία εξ’αιτίας ενός πολύ “κοντού ματιού” ή ενός πολύ επίπεδου κερατοειδούς χιτώνα. Δεν βλέπουμε καθαρά ούτε τα μακρινά ούτε τα κοντινά αντικείμενα και προσβάλλεται κυρίως η κοντινή όραση. C’est un trouble réfractif à cause d’un œil trop court, avec parfois une cornée trop plate et à une longueur axiale …

Αρέσει σε %d bloggers: