Επιστροφή σε Les troubles réfractifs

La myopie

Η μυωπία ή αλλιώς η διαθλαστική ανωμαλία που δεν μας επιτρέπει να βλέπουμε καθαρά τα μακρινά αντικείμενα. Παρόλα αυτά βλεπουμε καλά και χωρίς προσπάθεια κοντά.

À cause de cette anomalie l’image d’un objet éloigné se forme en avant de la rétine. Votre vision de loin est perturbée et vous voyez les objets éloignés flous. Pourtant, vous voyez bien et sans effort les objets de près. 

  • le, la myope ο, η μύωπας
  • un objet éloigné / un objet de loin μακρινό αντικείμενοun objet proche / un objet de près κοντινό αντικείμενο
  • la rétine αμφιβληστροειδής
  • se former σχηματίζομαι / être formé(e) είμαι σχηματισμένος
  • en avant de μπροστά
  • la vision όραση
  • perturbé(e) διαταραγμένος
  • flou(e) θολός
  • voir sans effort βλέπω χωρίς προσπάθεια
Αρέσει σε %d bloggers: