Επιστροφή σε Un opthalmologiste

Lexique opthalmologie

Ένα βασικό λεξιλόγιο στην οφθαλμολογία:

 • un cabinet médical ιατρείο
 • l’ophtalmologie (une)
 • un ophtalmologue, ophtalmologiste, ophtalmo, un oculiste
 • un orthoptiste / un optométriste / l’optométrie (une),  l’orthoptie (une)
 • un œil μάτι, les yeux μάτια
 • une paupière βλέφαρο
 • la vue, la vision όραση
 • oculaire οφθαλμικός
 • l’acuité visuelle (une) οπτική οξύτητα
 • les lunettes (une) γυαλιά
 • les lentilles de contact (une) φακοί επαφής
 • les prismes (une)
 • une pathologie / une maladie de l’œil / oculaire παθολογία, ασθένεια
 • une affection oculaire πάθηση
 • un problème  
 • un trouble oculaire οφθαλμική διαταραχή / visuel οπτική διαταραχή
 • une infection de l’œil / oculaire μόλυνση, λοίμωξη
 • un traumatisme de l’œil / oculaire τραυματισμός
 • un trouble refractif διαθλαστική ανωμαλία
 • une anomalie visuelle
 • un capilaire τριχοειδές αγγείο / l’éclatement, la rupture d’un capilaire ρήξη αγγείου
 • une occlusion απόφραξη
 • un inhibiteur αναστολέας
 • un récepteur υποδοχέας, λήπτης
 • la paroi πλευρά, τοίχωμα
 • sous-cutané υποδόριος
 • prolifératif (-ive) πολλαπλασιαστικός
 • une cycloplégie (une paralysie médicamenteuse) παράλυση του οφθαλμικού μυ που προκλήθηκε από φάρμακα
 • un vaisseau αγγείο / vascularisé αγγειοποιημένος
 • l’étanchéité (une) στεγανότητα
 • une fibrose ίνωση
 • une traction έλξη
 • une ablation αφαίρεσηεκτομή
 • une humeur acqueuse υδατοειδές υγρό του οφθαλμού
 • une maladie perfide, indicieuse ύπουλη ασθένεια
 • gonfler φουσκώνωπρήζομαι/ le gonflement πρήξιμο / gonflé πρησμένος (une paupière gonflée)
 • irriguer, humidifier ενυδατώνω
 • faire le diagnostic, dépister κάνω διάγνωση, διαπιστώνω
 • un traitement θεραπεία, αγωγή, θεραπευτική αγωγή
 • le médicament φάρμακο / la médication φαρμακευτική αγωγή
 • une chirurgie , une opération chirurgicale χειρουργείο, χειρουργική επέμβαση
 • la prédisposition familiale οικογενειακή προδιάθεση
 • les antécedents familiaux οικογενειακό ιστορικό
 • donner, administrer, prescrire des médicaments δίνω, χορηγώ, γράφω φάρμακα
 • prévenir / la prévention πρόλαμβάνω, πρόληψη

 

Αρέσει σε %d bloggers: