Επιστροφή σε Ο χρόνος – Le temps

Η διάρκεια στα γαλλικά – L’expression de la durée

Καθώς ο χρόνος κυλά διάφορα γεγονότα συμβαίνουν καθημερινά με μεγαλύτερη ή μικρότερη διάρκεια. Πως μπορούμε όμως να τους “δώσουμε μια θέση” στο χρόνο; Κάποια επιρρήματα και προθέσεις μας βοηθούν. Ας δούμε ποια είναι:

1.  Για μια πράξη που ξεκίνησε στο παρελθόν, και συνεχίζεται ως τη στιγμή που μιλάμε:

depuis εδώ και 

Για παράδειγμα:

 • Elle travaille à la banque depuis 20 ans. Εργάζεται στην τράπεζα εδώ και 20 χρόνια, (και συνεχίζει).
 • Je n’ai pas voyagé à l’étranger depuis 5 ans. Δεν έχω ταξιδέψει στο εξωτερικό εδώ και 5 χρόνια, (και συνεχίζω ακόμη).

il y a … que / ça fait … que εδώ και 

Για παράδειγμα:

 • Il y a une heure que je t’attends. Σε περιμένω εδώ και μια ώρα, (και ακόμα σε περιμένω)
 • Ça fait une semaine que je n’ai pas fumé. Δεν έχω καπνίσει εδώ και δύο εβδομάδες, (και ακόμα αντιστέκομαι).

Οι χρόνοι που θα χρησιμοποιήσουμε είναι οι: Présent, Passé composé

2.  Για μια πράξη που ξεκίνησε και τελείωσε στο  στο παρελθόν:

il y a πριν

Για παράδειγμα:

 • Ils se sont mariés, il y a 15 ans. Παντρεύτηκαν πριν από 15 χρόνια.
 • J’ai fait des courses au supermarché, il y a une heure. Έκανα ψώνια στο σούπερ μάρκετ, πριν μια ώρα.

Ο χρόνος που θα χρησιμοποιήσουμε είναι ο: Passé composé

3. Για μια πράξη που θα γίνει στο μέλλον:

dans σε (μετά από)

Για παράδειγμα:

 • Je vais partir pour Paris dans deux semaines. Θα φύγω για το Παρίσι σε δύο εβδομάδες, (δηλ. μετά από δύο εβδομάδες).
 • Attendez, elle reviendra dans trois minutes. Περιμένετε, θα επιστρέψει σε τρία λεπτά, (δηλ. μετά από τρία λεπτά).
 • Nous finissons notre travail dans un quart d’heure. Τελειώνουμε την εργασία μας σ’ένα τέταρτο,(δηλ. μετά από ένα τέταρτο).

Οι χρόνοι που θα χρησιμοποιήσουμε είναι οι: Présent, Futur proche, Futur simple

4. Για το χρόνο που απαιτείται για να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί μια πράξη σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή (παρόν, παρελθόν, μέλλον):

en σε (μέσα σε)

Για παράδειγμα:

 • Il a fait ses devoirs en deux heures. Έκανε τα μαθήματά του σε δύο ώρες, (χρειάστηκε δηλ.  διάστημα δύο ωρών για να μελετήσει)
 • Il fera le tour du monde en 80 jours. Θα κάνει το γύρο του κόσμου σε 80 μέρες, (δηλ. θα ξεκινήσει και θα τελειώσει το ταξίδι του μέσα σε διάστημα ογδόντα ημερών)
 • Je peux manger une tarte aux pommes en 5 minutes. Μπορώ να φάω μια μηλόπιτα σε 5 λεπτά,  (δηλ. θα μου πάρει μόνο 5 λεπτά για να μην αφήσω ούτε ψίχουλο από τη μηλόπιτα).

Οι χρόνοι που θα χρησιμοποιήσουμε είναι οι: Présent, Passé composé, Futur proche, Futur simple 

5. Για μια πράξη με περιορισμένη διάρκεια στο παρελθόν ή στο μέλλον:

pendant κατά τη διάρκεια 

Για παράδειγμα:

 • Hier, il pleuvait pendant deux heures. Χθες έβρεχε για δύο ώρες.
 • Il a visité le Louvre pendant son séjour à Paris. Επισκεύθηκε το Λούβρο κατά τη διάρκεια της διαμονής του στο Παρίσι.
 • Le professeur d’histoire sera absent pendant une semaine, car il est malade. Ο καθηγητής της ιστορίας θ’απουσιάσει για μία εβδομάδα (κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας) γιατί είναι άρρωστος.

Πολλές φορές το pendant θα το χρησιμοποιήσουμε και για να εκφράσουμε μια γενικότερη κατάσταση:

 • Il fait très chaud pendant l’été. Κάνει πολύ ζέστη κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Οι χρόνοι που θα χρησιμοποιήσουμε είναι οι: Présent, Passé composé, ImparfaitFutur proche, Futur simple

6. Για μια καθορισμένη διάρκεια  στο μέλλον:

pour για

 • Je pars pour une semaine. Θα φύγω για μία εβδομάδα (μόνο).
 • Je vais aller à Paris pour deux jours. Θα πάω στο Παρίσι για δύο μέρες (μόνο για δύο μέρες).

7. Για να δηλώσουμε πότε ξεκίνησε και πότε τελείωσε μια πράξη σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή (παρόν, παρελθόν, μέλλον):

de (du) … à (au) από … έως

 • Hier, j’ai travaillé de 8 heures du matin à 5 heures de l’après-midi. Χθες δούλεψα από τις 8 το πρωï έως τις 5 το απόγευμα.
 • Je serai absent du 14 au 24 avril. Θ’απουσιάσω από τις 14 έως τις 24 Απριλίου.
 • Le docteur reçoit ses patients tous les après-midis du lundi au vendredi. Ο γιατρός δέχεται τους ασθενείς του κάθε απόγευμα από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Οι χρόνοι που θα χρησιμοποιήσουμε είναι οι: Présent, Passé composéFutur proche, Futur simple

8. Για να δηλώσουμε πότε τελείωσε μια πράξη σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή (παρόν, παρελθόν, μέλλον):

jusqu’à (au, à la) έως

 • Hier, j’ai travaillé jusqu’à 5 heures de l’après-midi. Χθες δούλεψα έως τις 5 το απόγευμα
 • En général je regarde la télé jusqu’à minuit et après je vais au lit. Συνήθως βλέπω τηλεόραση μέχρι τα μεσάνυχτα και μετά ξαπλώνω.
 • Je serai absent jusqu’au 24 avril. Θ’απουσιάσω έως τις 24 Απριλίου.
 • Elle est en congé jusqu’à la fin du mois. Είναι σε άδεια  έως το τέλος του μήνα.

Σε ό,τι αφορά τους μήνες θα χρησιμοποιήσουμε:

a) jusqu’en: όταν μιλάμε γενικά

ex. Je serai absent jusqu’en avril.

b) jusqu’à  / jusqu’au: όταν γινόμαστε πιο συγκεκριμένοι:

Je serai absent …

 • jusqu’au 24 avril 2017.
 • jusqu’à mi avril ως τα μέσα Απριλίου.
 • jusqu’à avril 2017.
 • jusqu’à fin avril ως τα τέλη Απριλίου.

Επίσης θα πούμε:

jusqu’à demain / à hier / à aujourd’hui / à Noël

Οι χρόνοι που θα χρησιμοποιήσουμε είναι οι: Présent, Passé composé, Futur proche, Futur simple

Δοκιμάστε τώρα το σχετικό Quiz για να δείτε αν χρειάζεστε επανάληψη.

 

 

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Το BrixFax.Co/MF σε μορφή PDF. Για να το έχετε μαζί σας όλες τις ώρες.  Όλη η γραμματική του ιστότοπου μόνο € 4,90.

Αγοράστε το τώρα.

Αρέσει σε %d bloggers:
Skip to toolbar