Πως παράγω τους γαλλικούς ειδικούς χαρακτήρες στο ελληνικό πληκτρολόγιο

Πατάμε το κουμπί Alt και το κρατάμε πατημένο ενώ στο αριθμητικό πληκτρολόγιο (δεξιά) πληκτρολογούμε τον αριθμό που αντιστοιχεί και τότε αφήνουμε το Alt.

Εναλλακτικά μπορείτε να αντιγράψετε τον χαρακτήρα από αυτή τη σελίδα και να τον κολλήσετε στο κείμενό σας. Μετά θα χρειαστεί ίσως να αλλάξετε το format του ώστε να ταιριάζει με το υπόλοιπό σας κείμενο.

Εναλλακτικά μπορείτε να αγοράσετε ένα Γαλλικό πληκτρολόγιο. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι το Γαλλικό πληκτρολόγιο είναι διαφορετικό από το Ελληνικό (AZERTY αντί για QWERTY).

Ιδού λοιπόν οι ειδικοί χαρακτήρες της Γαλλικής:

 • a με accent grave  à:  ALT + 133 /   À:  ALT + 0192
 • a  με circonflexe â:  ALT + 131 /  Â:  ALT + 0194
 • a με ligature æ: ALT + 145 / Æ: ALT + 0198
 • c με cedille ç: ALT + 135 / Ç: ALT + 128
 • e  με  accent aigu é:  ALT + 130  /  É:  ALT + 144
 • e  με accent grave è:  ALT + 138  /  È:  ALT + 0200
 • e  με circonflexe ê:  ALT + 136  /  Ê:  ALT + 0202
 • i  με trema ï:  ALT + 139  /  Ï:  ALT + 0207
 • o  με circonflexe ô:  ALT + 147  /  Ô:  ALT + 0212
 • o e ligature œ:  ALT + 0156 /  Œ:  ALT + 0140
 • i με circonflexe  î:  ALT + 140 /  Î:  ALT + 0206
 • u με circonflexe û:  ALT + 150
 • u με accent grave ù:  ALT + 151

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Αρέσει σε %d bloggers:
Skip to toolbar