Συνδυασμοί συμφώνων και άλλα… – Combinaisons des consonnes etc.

Αρκετοί υποστηρίζουν πως, στη γαλλική γλώσσα, η προφορά είναι δύσκολη. Πιο σωστό θα ήταν, ίσως, να πούμε, πως έχει τα “μυστικά” της, όπως σ’όλες τις γλώσσες άλλωστε. Ήρθε, μάλλον η ώρα να αποκαλύψουμε μερικά από αυτά και να διαψεύσουμε τις φήμες “περί δυσκολίας”.

Ας δούμε, λοιπόν, τι συμβαίνει με τα σύμφωνα consonnes.

Ορισμένα από αυτά ανάλογα με το πως συνδυάζονται παράγουν ξεχωριστούς ήχους:

 • ill = [ιγ] papillon 

Εξαίρεση αποτελούν οι λέξεις:

 • ville, mille, tranquille, όπου οσυνδυασμός -ille προφέρεται σαν [ιλ].

Όταν όμως  τα δύο ll συνδυάζονται με άλλα φωνήεντα εκτός του i τότε προφέρονται κανονικά σαν [λ]:

 •  hirondelle

Άλλοι συνδυασμοί που θα συναντήσουμε είναι ακόμη:

 • ch = [παχύ σ]: chat, chanter
 • gu = [γκ]: fatigué, guêpe
 • qu = [κ]: quatre, quarante
 • ph = [φ]: photo, photographe
 • gn = [νι]: champagne, montagne
 • th = [τ]: Thomas, théorie
 • ss = [σ]: dessous, dessus

Υπάρχουν ωστόσο και κάποια μεμονωμένα σύμφωνα τα οποία, ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται, έχουν και διαφορετική προφορά:

 • x = [ξ]: Xavier, [σ]: soixante ή [ζ]: deuxième, sixième, dixième
 • s = όταν βρίσκεται ανάμεσα σε φωνήεντα προφέρεται σαν [ζ]:

usine, musique

αλλιώς κανονκά σαν [σ]:

chanson

Τα γράμματα:

 • v / w = [β] , όταν ακολουθεί φωνήεν:

wagon, valise, vitrine, vélo, [β] και στην συντομογραφία  W.C, όμως στην λέξη week-end το w θ’ ακουστεί σαν: [γ]

Επίσης τα: c και g αλλάζουν ήχο ανάλογα με τα φωνήεντα που ακολουθούν:

 • = [κ]  όταν μετά από αυτό ακολουθούν τα φωνήεντα: a, o, u:  
 • ca = [κα], co = [κο], cu = [κu]

 camioncopain, cuisine

 • c = [σ]  όταν μετά από αυτό ακολουθούν τα φωνήεντα: e, i, y:
 • ce = [σε],  ci = [σι], cy = [σι]

celui, ciel, cylindre

La cédille en français

 • ç = [σ] Κάποιες φορές, το γράμμα c παίρνει ένα “διακριτικό χαρακτηριστικό” , το οποίο, μοιάζει λίγο εμφανισιακά,  με το ελληνικό κόμμα (,) και ονομάζεται cédille (ç). Αυτό συμβαίνει, στις περιπτώσεις που το c πρέπει να διατηρήσει τον ήχο [σ], όταν ακολουθείται από τα φωνήεντα: a, o, u.
 • ça = [σα], ço = [σο], çu = [σu]

 français, garçon, reçu

 • g = [γκ]  όταν μετά από αυτό ακολουθούν τα φωνήεντα: a, o, u:  
 • ga = [γκα], go = [γκο], gu = [γκu]

 garage, gomme, Gustave

 •  g = [ζ] όταν μετά από αυτό ακολουθούν τα φωνήεντα: e, i, y:
 • ge = [ζε], gi = [ζι], gy = [ζι]

geste, girafe, gymnastique 

Κάποιες φορές, το γράμμα g ακολουθείται από το γράμμα e. Αυτό συμβαίνει, στις περιπτώσεις που πρέπει να διατητήσει τον ήχο [γκ], όταν ακολουθείται από τα φωνήεντα: a, o.

 • gea = [ζα], geo = [ζο]

géometrie, mangeons, mangeant, nageais, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις:

 • géa = [ζεα]
 • géant 

Να θυμάστε ακόμη ότι:

Το e στο τέλος των λέξεων δεν ακούγεται:

 • table [tabl], porte [port], livre [livr]

Αντίθετα το e με accent aigu (é),στο τέλος μιας λέξης, πάντα προφέρεται:

 • télé, bébé, fatigué, aimé

Οι λέξεις που τελειώνουν σε o, όταν προφέρονται, τονίζονται πάντα στη λήγουσα:

 • auto, photo, moto, stylo

Τα σύμφωνα n και m όταν βρίσκονται στο τέλος των λέξεων είναι ένρινα. Γι αυτό, όταν τα προφέρουμε, μόλις που ακούγονται. Για να το καταφέρουμε χρειαζόμαστε λίγη εξάσκηση.

 • baton, bonbon, maman, faim

Τέλος, τα υπόλοιπα σύμφωνα, κι αυτά, στο τέλος των λέξεων, τις περισσότερες φορές δεν προφέρονται:

 • voix [voi], salut [salu], tapis [tapi], regarder [regarde]

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Αρέσει σε %d bloggers:
Skip to toolbar