Επιστροφή σε H ώρα στα γαλλικά – L’heure en français

Άλλα σχετικά με την ώρα: Les prépositions

Ποιες προθέσεις θα χρησιμοποιήσουμε με την ώρα; Εξαρτάται από το τι θέλουμε να εκφράσουμε.

à: στις (ακριβώς)

Για παράδειγμα:

 • Je pars à 8 heures (précises) . Φεύγω στις 8 ακριβώς.
 • Nous avons un rendez-vous à 18 heures. Έχουμε ένα ραντεβού στις 6.

vers / à peu près: περίπου

Για παράδειγμα:

 • Je pars vers 8 heures du matin. Φεύγω περίπου/γύρω στις 8 το πρωί.
 • Mon premier rendez-vous est, à peu près,à 8 heures du matin. Το πρώτο μου ραντεβού είναι περίπου στις 8 το πρωί.

avant: πριν

Για παράδειγμα:

 • Je pars avant 8 heures du soir. Φεύγω πριν τις 8 το βράδυ.
 • Nous serons au bureau avant 7 heures et demie du matin. Θα είμαστε στο γραφείο πριν τις 7 και μισή το πρωί.

après: μετά

Για παράδειγμα:

 • Je pars après 8 heures. Φεύγω μετά τις 8.
 • Hier matin, il est parti de chez lui après 9 heures. Χθες το πρωί έφυγε από το σπίτι του μετά τις 9.

de … à: από … έως (διάρκεια)

Για παράδειγμα:

 • Je travaille de 8 heures à 13 heures. Εργάζομαι από τις 8 μέχρι τη μία το μεσημέρι.
 •  J’ai une réunion de 9 heures à midi. Έχω ένα συμβούλιο από τις 9 έως τις 12 το μεσημέρι.

Jusqu’à: μέχρι 

 • Hier, j’ai travaillé jusqu’à tard le soir. Χθες, εργάστηκα μέχρι αργά το βράδυ.
 • Il regarde la télé jusqu’à minuit. Βλέπει τηλεόραση μέχρι τα μεσάνυχτα.

Entre … et: μεταξύ 

Για παράδειγμα:

 • J’ai un rendez-vous entre 11 heures et midi . Έχω ένα ραντεβού μεταξύ 11 και 12 το μεσημέρι .
 • J’ai une pause entre 13 heures et 14 heures. Έχω μία παύση, ένα διάλειμμα μεταξύ 1 και 2 το μεσημέρι.

Τέλος,

24h sur 24: 24 ώρες το εικοσιτετράωρο

Για παράδειγμα:

 • Le magasin est ouvert 24 heures sur 24. Το μαγαζί είναι ανοιχτό 24 ώρες το εικοσιτετράωρο.
Αρέσει σε %d bloggers: