Επιστροφή σε H ώρα στα γαλλικά – L’heure en français

Άλλα σχετικά με την ώρα (Προθέσεις)

Ποιες προθέσεις θα χρησιμοποιήσουμε με την ώρα;

Εξαρτάται από το τι θέλουμε να εκφράσουμε.

à … heures

Αν θέλουμε να μιλήσουμε για την ώρα “ακριβώς”.

Για παράδειγμα:

 • Je pars à 8 heures.
 • Nous avons un rendez-vous à 18 heures.

vers … heures  ή  à  … heures à peu près

Για την ώρα στο “περίπου”.

Για παράδειγμα:

 • Je pars vers 8 heures.
 • Je pars à 8 heures à peu près.

avant … heures

Για το “πριν”.

Για παράδειγμα:

 • Je pars avant 8 heures.
 • Nous serons qu bureau avant 7 heures et demie.

après … heures

Για το “μετά”.

Για παράδειγμα:

 • Je pars après 8 heures.
 • Hier matin, il est parti de chez lui après 9 heures.

de … heures à … heures

Για την “διάρκεια” (δηλ. από πότε μέχρι πότε).

Για παράδειγμα:

 • Je travaille de 8 heures à 13 heures.
 • La réunion a duré de 9 heures à midi. (la réunion συνεδρίαση)

Entre … heures et … 

Για το “διάστημα” (δηλ. μεταξύ ποιων ωρών)

Για παράδειγμα:

 • Entre 11 heures et midi j’ai un rendez-vous. Μεταξύ 11 και 12 έχω ένα ραντεβού.
 • Entre 13 heures et 14 heures, j’ai une pause. (une pause παύση, διάλειμμα)

Τέλος,

24h sur 24

αν είμαστε απασχολήμένοι 24 ώρες το εικοσιτετράωρο

Για παράδειγμα:

Je travaille 24 heures sur 24.

Αρέσει σε %d bloggers:
Skip to toolbar