Επιστροφή σε Βασικά Γαλλικά

Οι αριθμοί στα γαλλικά – Les nombres en français

Για να μπορέσει κανείς να τους μάθει,  δεν αρκεί μόνο να γνωρίσει τα ονόματά τους, χρειάζεται και μια καλή επανάληψη στην πρόσθεση και τον πολλαπλασιασμό. Μερικές φορές είναι λίγο παράξενοι αυτοί οι Γάλλοι. Ας δούμε όμως τι εννοώ…

Από το 0 ως το 20 οι αριθμοί δεν παρουσιάζουν δυσκολία:

0 = zéro, 1= un, 2 deux, 3 = trois, 4 = quatre, 5 = cinq, 6 = six,
7 = sept, 8 = huit, 9 = neuf, 10 = dix

11 = onze, 12 = douze, 13 = treize, 14 = quatorze, 15 = quinze, 16 = seize
17 = dix-sept, 18 = dix-huit, 19 = dix-neuf, 20 = vingt

Από το 20 ως το 60 αρκεί να ξέρουμε τις δεκάδες δίπλα  στις οποίες προσθέτουμε τους αριθμούς από το 1 ως το 9. Έτσι φτιάχνουμε τους αριθμούς από το 21 μέχρι και το 69. Δεν ξεχνάμε σε κάθε πρώτο αριθμό να βάζουμε ανάμεσα στην δεκάδα και τον αριθμό 1 (un) το et (και). Στους υπόλοιπους ποσθέτουμε απλά μια παύλα (-).

21 = vingt et un, 

22 = vingt-deux, 

23 = vingt-trois

……….

29 = vingt-neuf

30 = trente

31 = trente et un

32 = trente-deux

…………

39 = trente-neuf

40 = quarante

41 = quarante et un

42 = quarante-deux

……..

49 =  quarante-neuf

50 = cinquante

51 = cinquante et un

52 = cinquante-deux

………

59 = cinquante-neuf

60 = soixante

61 = soixante et un

62 = soixante-deux

………

69 = soixante-neuf

Από το 70 ως το 99 δυστυχώς χρειαζόμαστε τη βοήθεια της πρόσθεσης και του πολλαπλασιασμού.

Εδώ ακριβώς βρίσκεται η παραξενιά των Γάλλων.

Για να φτιάξουμε το 70 θα βοηθηθούμε από την πρόσθεση αφού για τους Γάλλους 70 = 60 + 10

70 = soixante-dix

Για τους  αριθμούς μέχρι το 79 θα ακολουθήσουμε την ίδια τακτική με την προηγούμενη: δίπλα στο 60 γράφουμε τις δεκάδες από το 11 ως το 19. Δεν ξεχνάμε το et στον πρώτο αριθμό και την παύλα(-) στους υπόλοιπους.

71 = soixante et onze

72 = soixante-douze

73 = soixante-treize

74 = soixante-quatorze

75 = soixante-quinze

76 = soixante-seize

77 = soixante-dix-sept

78 = soixante-dix-huit

79 = soixante-dix-neuf

Τώρα λοιπόν ήρθε η σειρά του πολλαπλασιασμού! Για σκεφτείτε, πώς αλλιώς μπορούμε να πούμε το ογδόντα;… Μην κουράζεστε! Οι Γάλλοι το σκέφτηκαν πριν από σας. Και ιδού: 80 = 4 X 20

80 = quatre-vingts

Προσέξτε! Επειδή τα 20άρια στο ογδόντα είναι τέσσερα χρειάζονται στο τέλος ένα s.

Κατά τα άλλα συνεχίζουμε με τον γνωστό τρόπο. Δίπλα στο 80 προσθέτουμε τις μονάδες από το 1 ως το 9. Δεν βάζουμε s στο vingt και ανάμεσα στις δεκάδες και τις μονάδες προσθέτουμε την παύλα (-). Το et δεν μπαίνει πια στον πρώτο αριθμό.

81 = quatre-vingt-un

82 = quatre-vingt-deux

……..

89 = quatre-vingt-neuf

Για τους αριθμούς από το 90 ως το 99 θα συνδιάσουμε τις δύο προηγούμενες πράξεις, της πρόσθεσης και του πολλαπλασιασμού, αφού 90 = (4 X 20) + 10 

90 = quatre-vingt-dix

Η διαδικασία εδώ είναι ίδια όπως και για το εβδομήντα.

Δίπλα στο 80 γράφουμε τις δεκάδες από το 11 ως το 19 κι έχουμε τους αριθμούς μέχρι το 99. Δεν υπάρχει et στον πρώτο αριθμό και φυσικά δεν ξεχνάμε την γνωστή παύλα (-).

91 = quatre-vingt-onze

92 = quatre-vingt-douze

………

99 = quatre-vingt-dix-neuf

100 = cent

Φτάσαμε επιτέλους στο 100!

Πάντως για καλό και για κακό, προτού μπείτε στην μάχη των αριθμών, κάνετε μια επανάληψη στις πράξεις και την προπαίδεια!

Οι αριθμοί μετά το 100  και άλλα …

200 = deux cents, (το cent όταν πολλαπλασιάζεται παίρνει s)

300 = trois cents

310 = trois cent dix,

400 = quatre cents

800 = huit cents, 900 = neuf cents ….

1000 = mille

2000 = deux mille, 3000 = trois mille, … 9000 = neuf mille

1 000 000 = un million, 3 000 000 = trois millions

1 000 000 000 = un milliard, 3 000 000 000 = trois milliards

Attention!

1. Et

“Και” στον πρώτο αριθμό παίρνουν μόνο οι αριθμοί:

21: vingt et un, 31: trente et un, 41: quarante et un, 51: cinquante et un, 61: soixante et un, 71: soixante et onze

Το 81 και το 91 παίρνουν μια παύλα:

81: quatre-vingt-un, 91: quatre-vingt-onze

Ενώ από το 100 και μετά ο πρώτος αριθμός δεν παίρνει ούτε et ούτε παύλα:

101: cent un, 201: deux cent un, 401: quatre cent un, 501: cinq cent un, 901: neuf cent un, 1001: mille un …

2. vingt, cent, million, milliard

α) Όταν πολλαπλασιάζονται παίρνουν στο τέλος ένα “s”.

Για παράδειγμα:

80: quatre-vingts

100: cent, 200: deux cents

2 000 000: deux millions2 000 600: deux millions six cents, 2 000 610: deux millions six cent dix

3 000 000 000: trois milliards3 000 000 600:  trois milliards six cents, 3 000 000 610:  trois milliardsix cent dix

 • Cette jupe est chère. Elle coûte quatre vingts euros. Αυτή η φούστα είναι ακριβή. Κοστίζει 80 ευρώ.
 • Dans la salle de réunion il y avait deux cents personnes. Στην αίθουσα συνεδριάσεων υπήρχαν 200 άτομα.
 • Il a cinq cents amis sur Facebook. Έχει 500 φίλους στο Facebook.
 • Il a gagné trois millions d’euros au Loto. Κέρδισε 3 εκατομμύρια ευρώ στο Λόττο.
 • Elle a gagné dix milliards d’euros au Loto. Κέρδισε 10 δισεκατομμύρια ευρώ στο Λόττο.

β) οι αριθμοί vingt και cent όταν πολλαπλασιάζονται αλλά μετά ακολουθεί κάποιος αριθμός, χάνουν το “s”.

Για παράδειγμα:

85: quatre-vingt-cinq, 89: quatre-vingt-neuf

307: trois cent sept, 504: cinq cent quatre

 • Ma chaise de bureau a coûté quatre-vingt-dix-sept euros. Η καρέκλα του γραφείου μου κόστισε 97 ευρώ.
 • Ma grand-mère a quatre-vingts ans et mon grand-père quatre-vingt-sept ans. Η γιαγιά μου είναι 80 χρονών και ο παππούς μου 87 χρονών.
 • Il a cinq cent quinze amis sur Facebook.Έχει 515 φίλους στο Facebook.
 • Je n’ai que trois cent cinquante euros dans mon compte bancaire. Δεν έχω παρά μόνο 350 ευρώ στον τραπεζικό μου λογαριασμό. 

3. mille

Ο αριθμός mille δεν πολλαπλασιάζεται.

Για παράδειγμα:

1000: mille, 2000: deux mille, 3000: trois mille, 7000: sept mille, 10.000: dix mille

 • J’habite une ville de 30 mille habitants. Κατοικώ μια πόλη 30.000 κατοίκων.
 • Je suis né l’an deux mille. Γεννήθηκα το (έτος) 2.000.

εκτός κι αν μιλάμε για μίλια.

Για παράδειγμα:

 • J’ai marché trois milles à pied. Περπάτησα 3 μίλια.
 • Il s’était égaré dans la nuit. Il se trouvait à mille milles de toute région habitée. Είχε χαθεί μέσα στη νύχτα. Βρισκόταν χίλια μίλια μακριά από κάθε κατοικημένη περιοχή.

4. Οι Γάλλοι, συνηθίζουν στους μεγάλους αριθμούς ν’αφήνουν ένα διάστημα αντί για την τελεία που βάζουμε εμείς:

Για παράδειγμα:

3 000, 20 000, 148 000 ... etc.

5. Τέλος, στο Βέλγιο καθώς και στο γαλλόφωνο κομμάτι της Ελβετίας τους αριθμούς 70, 80, 90 θα τους ακούσετε και ως εξής:

70 = septante, 80 = huitante (πιο σπάνια octante), 90 = nonante

Δείτε ακόμη:

– Un chiffre, un nombre, un numéro 

Τα κλάσματα, οι δεκαδικοί, τα ποσοστά 

Un chiffre, un nombre, un numéro

Ψηφίο, αριθμός, νούμερο Τρεις λέξεις με την ίδια, πάνω- κάτω, σημασία κι όμως η κάθε μια απ’αυτές χρησιμοποιείται για να δηλώσει κάτι διαφορετικό. Πάμε λοιπόν να τα δούμε το καθένα χωριστά: un chiffre ένα ψηφίο Το ψηφίο είναι το σύμβολο του αριθμού. Έτσι με τα ψηφία 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, τα οποία ονομάζουμε …

Les fractions, les nombres décimaux, les pourcentages en français

Τα κλάσματα, οι δεκαδικοί, τα ποσοστά …. Ασχέτως με τη σχέση σας με τα μαθηματικά, (η δική μου, δυστυχώς, δεν είναι πολύ καλή) είναι χρήσιμο, μερικές φορές, να ξέρετε να πείτε / να διαβάσετε τα παραπάνω και στα γαλλικά. Ας ξεκινήσουμε με τα κλάσματα / les fractions και μάλιστα τα εύκολα: 1/5 ► un cinquième 1/6 …

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Αρέσει σε %d bloggers: