Επιστροφή σε Οι αριθμοί στα γαλλικά – Les nombres en français

Un chiffre, un nombre, un numéro

Ψηφίο, αριθμός, νούμερο

Τρεις λέξεις με την ίδια, πάνω- κάτω, σημασία κι όμως η κάθε μια απ’αυτές χρησιμοποιείται για να δηλώσει κάτι διαφορετικό.

Πάμε λοιπόν να τα δούμε το καθένα χωριστά:

un chiffre ένα ψηφίο

Το ψηφίο είναι το σύμβολο του αριθμού. Έτσι με τα ψηφία 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, τα οποία ονομάζουμε και “αραβικά”/“chiffres arabes”, μπορούμε να φτιάξουμε άπειρους αριθμούς (π.χ. 3, 45, 987, 10.000, … κ.τ.λ.)

Συχνά, ο όρος ψηφίο χρησιμοποιείται και με την έννοια του αριθμού/nombre.

un nombre ένας αριθμός

Ο αριθμός αποτελείται από ψηφία και μ’αυτόν εκφράζουμε την ποσότητα. Για παράδειγμα:

Χθες, αγόρασα 3 τετράδια και 5 μολύβια. Hier, j’ai acheté 3 cahiers et 5 crayons.

Το 3 και το 5 (που είναι ψηφία) δηλώνουν την ποσότητα των τετραδίων και των μολυβιών που αγόρασα.

Μπορούμε να έχουμε μονοψήφιους des nombres à un chiffre: (π.χ. 5), διψήφιους des nombres à deux chiffres: (π.χ. 45) ή πολυψήφιους αριθμούς des nombres à plusieurs chiffres: (π.χ. 18.560)

un numéro ένα νούμερο

Πρόκειται για κάποιον ειδικό αριθμό με συγκεκριμένη σειρά ψηφίων, όπως για παράδειγμα:

1) ένα τηλεφωνικό νούμερο un numéro de téléphone:

Στην Ελλάδα θα το σχηματίσουμε ως εξής:

210 6513021 (ή αντί για 210, τον κωδικό της περιοχής που καλούμε κάθε φορά)

Στη Γαλλία, θα το σχηματίσουμε γράφοντας τα ψηφία ανά δύο και αφήνοντας μεταξύ τους ένα διάστημα. Αν η κλήση είναι εντός της χώρας θα γράψουμε το δεκαψήφιο νούμερο με πρώτο το 0:

01 35 45 39 39

Αν θέλουμε όμως να τηλεφωνήσουμε στη Γαλλία από το εξωτερικό, θα σχηματίσουμε πρώτα το 00 33 και θα συνεχίσουμε κανονικά με το νούμερο που θέλουμε να καλέσουμε παραλείποντας το 0 πριν από το 1:

00 33 1 35 45 39 39

2) το νούμερο ενός δρόμου, μιας οδού le numéro d’une rue:

24 rue de l’Église

3) το νούμερο ενός δωματίου, σ’ένα ξενοδοχείο για παράδειγμα:

Le numéro de votre chambre est le 302. Το νούμερο του δωματίου σας είναι το 302.

Προσέξτε τη διαφορά στις παρακάτω φράσεις:

  • le nombre de chambres (d’un hôtel)
  • le numéro de chambre (d’hôtel)

Με την πρώτη, εννοούμε τον αριθμό των δωματίων δηλ. πόσα δωμάτια υπάρχουν όλα κι όλα σ’ένα ξενοδοχείο. (Για παράδειγμα μπορεί να υπάρχουν 200 δωμάτια.)

Με την δεύτερη, εννοούμε το νούμερο του δωματίου δηλ. το συγκεκριμένο δωμάτιο που έχουμε, στο ξενοδοχείο όπου περνάμε τις διακοπές μας. (Για παράδειγμα το δωμάτιο 102.)

4) το νούμερο ενός λαχείου un billet de loterie, του λόττο le lotto, ενός τεύχους περιοδικού   une revue, un magazine, κ.τ.λ.

  • Les  numéros ganants du lotto français cette semaine sont  les: 07- 12- 15- 40- 46- 67 et 2- 5- 14- 42- 23- 5. Τα νούμερα του γαλλικού λόττο που κέρδισαν αυτή την εβδομάδα είναι τα: 07- 12- 15- 40- 46- 67 και 2- 5- 14- 42- 23- 5. 
  • Pour pouvoir trouver la revue que vous chercher dans une bibliothèque, il est nécessaire de connaître son titre exact, son numéro et l’année de sa parition. Για να μπορέσετε να βρείτε το περιοδικό που ψάχνετε σε μια βιβλιοθήκη είναι απαραίτητο να γνωρίζετε τον ακριβή τίτλο του, το νούμερο και την ημερομηνία κυκλοφορίας του.

 

 

 

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Αρέσει σε %d bloggers: