Επιστροφή σε Φράσεις, καθημερινά γαλλικά

Στην τράπεζα – À la banque

Μπορεί, λόγω οικονομικής κρίσης, οι σχέσεις μας με τις τράπεζες να μην είναι και τόσο “ανθηρές”! Αν τύχει όμως και βρεθείτε σε κάποιο γαλλόφωνο μέρος, καλό θα ήταν να ξέρετε πως να κάνετε τις συναλλαγές σας και στα γαλλικά.

Ας δούμε λοιπόν μερικές από τις πιο συνηθισμένες τραπεζικές διαδικασίες/les opérations bancaires: 

Ouvrir un compte bancaire Ανοίγω ένα τραπεζικό λογαριασμό:

Ανάλογα με το είδος του λογαριασμού που θέλετε ν’ανοίξετε θα πείτε: Je voudrais ouvrir:

 • un compte d’épargne αποταμιευτικός λογ/μός
 • un compte chéquier/un compte-chèques λογ/μός επιταγών
 • un compte courant τρέχων λογ/μός
 • Ce compte rapporte-t-il des intérêts? Αυτός ο λογαριασμός έχει τόκο (είναι έντοκος); 
 • Y a-t-il des frais (de service) pour ce type de compte? Υπάρχουν χρεώσεις (έξοδα χρήσης) γι αυτό το είδος λογ/μού;
 • un livret d’épargne βιβλιάριο
 • un billet de banque χαρτονόμισμα
 • la monnaie κέρματα

Déposer de l’argent Καταθέτω χρήματα  στο λογ/μό μου/Rétirer de l’argent Κάνω ανάληψη από το λογ/μό μου:

 • Je voudrais déposer 100 euros sur mon compte. Θα ήθελα να καταθέσω 100 ευρώ στο λογαριασμό μου.
 • Je voudrais rétirer de l’argent de mon compte. Θα ήθελα να κάνω ανάληψη από το λογαριασμό μου.
 • Quel est mon solde bancaire? Ποιο είναι το τραπεζικό μου υπόλοιπο;
 • un compte à solde nul μηδενικό υπόλοιπο/un solde dans le rouge υπόλοιπο “στο κόκκινο”

Effectuer une transaction Κάνω μια συναλλαγή:

 • Je voudrais transférer de l’argent de Paypal à mon compte bancaire. Θα ήθελα να μεταφέρω χρήματα από το Paypal στον τραπεζικό μου λογαριασμό.
 • Je voudrais transférer de l’argent de mon compte bancaire à un autre compte.Θα ήθελα να μεταφέρω χρήματα από τον τραπεζικό μου λογαριασμό σ’έναν άλλο.
 • Est-ce qu’il y a des frais de transaction? Υπάρχουν έξοδα συναλλαγής;
 • Vous devez payez des frais pour les opérations comme retraits ou transferts. Έχετε χρεώσεις για την καταβολή της σύνταξης ή για μεταφορά χρημάτων.

Règlement des factures Πληρωμή λογ/μών (π.χ λογ/μοί ρεύματος):

 • Je voudrais que mes factures d’électricité soient prélevées directement sur mon compte bancaire. Θα ήθελα οι λογ/μοί ρεύματος να πληρώνονται απ’ευθείας από τον τραπεζικό μου λογ/μό.

Obtenir des cartes bancaires Έκδοση τραπεζικών καρτών:

 • Je voudrais une carte pour pouvoir rétirer de l’argent du distributeur automatique des billets (DAB). Θα ήθελα μία κάρτα αναλήψεων για την ΑΤΜ (Αυτόματη Ταμειακή Μηχανή)
 • J’aurai encore besoin d’une carte de crédit/d’une carte bancaire. Θα χρειαστώ επίσης μια πιστωτική κάρτα /μια τραπεζική κάρτα.
 • Y a-t-il des cartes bancaires prépayées? Υπάρχουν προπληρωμένες κάρτες;

Σε περίπτωση απώλειας:

 •  Si vous perdez votre carte de crédit vous devrez téléphoner à ce numéro (sans charge) le plus tôt possible. Εάν χάσετε την πιστωτική σας κάρτα θα πρέπει να τηλεφωνήσετε σ’αυτόν (τον χωρίς χρέωση) αριθμό το συντομότερο δυνατό.

Άλλοι λόγοι που μπορούν να μας οδηγήσουν στην τράπεζα (στις μέρες μας όμως όχι και με τόσο μεγάλη συχνότητα) είναι: Obtenir un crédit  bancaire Έκδοση κάποιου δανείου/πίστωσης:  Je voudrais obtenir:

 • un prêt immobilier στεγαστικό δάνειο 
 • un prêt auto δάνειο για αγορά αυτοκινήτου
 • un prêt professionnel (pour financer mon entreprise) επαγγελματικό δάνειο (για να χρηματοδοτήσω την επιχείρησή μου)
 • un prêt personnel προσωπικό δάνειο
 • Quel sera le taux d’intérêt de mon prêt immobilier? Ποιο θα είναι το επιτόκιο του στεγαστικού μου;

Les chèques Οι επιταγές: 

 • payer par chèque πληρώνω με επιταγή
 • Je voudrais encaisser ce chèque en liquide. Θέλω να εξαργυρώσω αυτή την επιταγή.
 •  Excusez-moi monsieur mais votre chèque est sans provision. Συγγνώμη κύριε αλλά η επιταγή σας είναι ακάλυπτη.
 • Régulariser un chèque sans provision Ρυθμίζω μια ακάλυπτη επιταγή
 • recouvrer un chèque καλύπτω επιταγή
 • J’ai peur que vous n’aviez pas du tout de fonds disponibles pour le recouvrement de votre  chèque. Φοβάμαι ότι δεν έχετε καθόλου διαθέσιμα για την κάλυψη της επιταγής σας.

Πολλές φορές θα χρειαστεί να περιμένετε στην ουρά για να εξυπηρετηθείτε:

 • Faites la queue s’il vous plaît pour le guichetier disponible, suivant. Παρακαλώ περιμένετε στη σειρά για τον επόμενο διαθέσιμο ταμεία.
 • un guichet bancaire/ le guichetier(-ère)
 • un guichet automatique/Vous pouvez accéder à votre argent à un guichet automatique. Έχετε πρόσβαση στα χρήματά σας σε μία αυτόματη ταμειακή μηχανή.

Προσέξτε την διαφορά: l’intérêt τόκος le taux d’intérêt επιτόκιο

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Αρέσει σε %d bloggers: