Επιστροφή σε Φράσεις, καθημερινά γαλλικά

Στο σχολείο – À l’école

Bonne rentrée! Καλή επιστροφή στο σχολείο

Bonne année scolaire! Καλή σχολική χρονιά!

Ευχές που ακούγονται κάθε φθινόπωρο με την έναρξη της χρονιάς. Μικροί και μεγάλοι μαθητές καλούνται να επιστρέψουν στα θρανία ή να τα “επισκεφθούν” για πρώτη φορά.

Στη Γαλλία, όπως και στην Ελλάδα, η υποχρεωτική εκπαίδευση ξεκινά από την ηλικία των έξι, με το δημοτικό:  l’école primaire. Στην ηλικία των έντεκα αρχίζει το γυμνάσιο: le collège και τέσσερα χρόνια μετά, το λύκειο: le lycée

Η πρώτη μέρα στο σχολείο, για τους καινούριους, συνοδεύεται και από τις απαραίτητες συστάσεις:

– Comment tu t’appelles? Πως ονομάζεσαι; 

– Je m’appelle Georges, je suis nouveau ici. Ονομάζομαι Γιώργος, είμαι καινούριος εδώ.

– Et toi, tu t’appelles comment?

– Je m’appelle Isabelle, je suis nouvelle ici. Ονομάζομαι Ιζαμπέλ, είμαι καινούρια εδώ.

Όσον αφορά την αίθουσα, εκεί ακούγονται καθημερινά διαφορετικές πληροφορίες, πάνω σε διάφορα αντικείμενα. Υπάρχουν ωστόσο κάποιες φράσεις που είναι στερεότυπες. Ας δούμε τις πιο κοινές, από την πλευρά των δασκάλων:

Dans la salle de classe

1.

Le professeur demande:

 Ο δάσκαλος/καθηγητής ρωτά:

Bonjour, on commence? Καλημέρα, ξεκινάμε;
Qui est absent? Ποιος λείπει;
Tout le monde est là? Είναι όλοι εδώ (παρόντες);
Est-ce qu’il y a des absents aujourd’hui? Υπάρχουν απόντες σήμερα;
Est-ce que tu peux épeler le mot …? Μπορείς να  συλλαβίσεις τη λέξη …;

2.

Le professeur dit:

Ο δάσκαλος/καθηγητής λέει:

Allons-y, commençons! Εμπρός, ας ξεκινήσουμε!
Regardez au tableau. Κοιτάξτε στον πίνακα.
Répétez après moi. Επαναλάβετε μετά από μένα.
Ne parlez pas (tous ensemble). Μη μιλάτε (όλοι μαζί).
Efface le tableau. Σβήσε τον πίνακα.
Écoutez! Ακούστε!
Écrivez votre nom et prénom. Γράψτε το επίθετό σας και το όνομά σας.
Ouvrez vos livres à la page … Ανοίξτε τα βιβλία σας στη σελίδα …
Lisez! Διαβάστε!
Fermez les livres. Κλείστε τα βιβλία.
Décrivez cette image. Περιγράψτε αυτή την εικόνα.

Δικαίωμα στο λόγο έχουν και οι μαθητές για να ζητήσουν κάποια εξήγηση, να πάρουν την άδεια  … κτλ. Ας δούμε λοιπόν μερικές από τις πιο συνηθισμένες τους φράσεις:

1.

Les élèves disent:

 Οι μαθητές λένε:

Excusez-moi, monsieur/madame! Je n’ai pas compris (la question).  Συγγνώμη κύριε/κυρία! Δεν κατάλαβα (την ερώτηση). 
Je ne comprends pas.  Δεν καταλαβαίνω.
Ça s’écrit …  Γράφεται … (αυτή η λέξη)
Je ne sais pas. Δεν ξέρω.

2.

Les élèves demandent:

 Οι μαθητές ρωτούν:

Vous pouvez répéter, s’il vous plaît? Μπορείτε να επαναλάβετε, παρακαλώ;
Comment ça s’écrit …? Πως γράφεται …; (αυτή η λέξη)
Vous pouvez épeler, s’il vous plaît?  Μπορείτε να συλλαβίσετε, παρακαλώ;
Excusez-moi, est-ce que je peux aller aux toilettes?  Συγγνώμη, μπορώ να πάω στην τουαλέτα;  

Attention!

Ας δούμε τη διαφορά που υπάρχει στο νόημα κάποιων λέξεων στα γαλλικά και οι οποίες στα ελληνικά δεν διαφέρουν:

  • la salle de classe: η τάξη δηλ. η αίθουσα της τάξης όπου γίνεται το μάθημα
  • la classe (A, B, C …): η τάξη  δηλ. οι διαφορετικές τάξεις: (Α δημοτικού, γυμνασίου. λυκείου … κτλ.)
  • le cours: το μάθημα που έχει συγκεκριμένη διάρκεια και ώρα:

ex. J’ai un cours de français le jeudi de 8.00 h à 9.00 h. Έχω ένα μάθημα γαλλικών κάθε Πέμτη από τις 8.00 ως τις  9.00

  • la leçon: το μάθημα του βιβλίου:

 ex. Leçon 1: “Les articles définis” Μάθημα 1: “Τα οριστικά άρθρα”

Δείτε ακόμη:

Τι υπάρχει μέσα στην τάξη;

 

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Αρέσει σε %d bloggers: