Στο σχολείο – À l’école

Επειδή όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν, έτσι και το καλοκαίρι περνά γρήγορα και η επιστροφή στο σχολείο παίρνει τη θέση του:

la rentrée

Μια καινούρια σχολική χρονιά αρχίζει:

une année scolaire

παραγωγική, γεμάτη νέες εμπειρίες και γνώση. Ας την υποδεχθούμε λοιπόν με χαμόγελο κι όρεξη για δουλειά κι ας την δούμε και στην “γαλλική της έκδοχή”!

Στη Γαλλία, όπως και στην Ελλάδα, η υποχρεωτική εκπαίδευση ξεκινά από την ηλικία των έξι, με το δημοτικό:

 l’école primaire

Στην ηλικία των έντεκα αρχίζει το γυμνάσιο

 le collège 

και τέσσερα χρόνια μετά το λύκειο

le lycée

Σε όποια από τις παραπάνω βαθμίδες κι αν ανήκετε η σχολική χρονιά αρχίζει για όλους το ίδιο.

Οι συστάσεις είναι απαραίτητες γιατί, ακόμη κι αν δεν είναι η πρώτη σας φορά στο σχολείο, πάντα υπάρχουν καινούριοι μαθητές:

– Comment tu t’appelles? Πως ονομάζεσαι; 

– Je m’appelle Georges, je suis nouveau ici. Ονομάζομαι Γιώργος, είμαι καινούριος εδώ.

– Et toi, tu t’appelles comment?

– Je m’appelle Isabelle, je suis nouvelle ici. Ονομάζομαι Ιζαμπέλ, είμαι καινούρια εδώ.

Dans la salle de classe

Μέσα στην τάξη, κάποιες φράσεις θα τις ακούτε καθημερινά από τους δασκάλους ή τους καθηγητές σας, κατά τη διάρκεια του μαθήματος, όπως:

 • Bonjour, on commence? Καλημέρα, ξεκινάμε;
 • Allons-y, commençons! Εμπρός, ας ξεκινήσουμε!
 • Tout le monde est là? Είναι όλοι παρόντες;
 • Est-ce qu’il y a des absents aujourd’hui? Υπάρχουν απόντες σήμερα;
 • Est-ce que tu peux épéler ton nom? Μπορείς να  συλλαβίσεις το επίθετό σου;
 • “Bonjour”,  ça s’écrit: b-o-n-j-o-u-r. Η “Καλημέρα”, γράφεται: Κ-α-λ-η-μ-έ-ρ-α
 • Attention s’il vous plaît! Προσοχή παρακαλώ!

Καμμιά φορά, οι εκφράσεις αυτές θα μοιάζουν περισσότερο με εντολές:

 • Répétez après moi. Επαναλάβετε μετά από μένα
 • Regardez au tableau. Κοιτάξτε στον πίνακα
 • Ne parlez pas (tous ensemble). Μη μιλάτε (όλοι μαζί).
 • Efface le tableau. Σβήσε τον πίνακα.
 • Écoutez! Ακούστε!
 • Écrivez votre nom et prénom … Γράψτε το επίθετό σας και το όνομά σας …
 • Lisez! Διαβάστε
 • Continuez la lecture! Συνεχίστε την ανάγνωση
 • Ouvrez vos livres à la page … Ανοίξτε τα βιβλία σας στη σελίδα …
 • Fermez les livres. Κλείστε τα βιβλία.
 • Décrivez cette image. Περιγράψτε αυτή την εικόνα

Βέβαια, έχετε κι εσείς το δικαίωμα να μιλήσετε, για να ζητήσετε κάποια εξήγηση, για να πάρετε την άδεια ή πολύ απλά για να πείτε πως δεν γνωρίζετε την απαντηση στην ερώτηση:

 • Excusez-moi, monsieur/madame! Je n’ai pas compris (la question). Συγγνώμη κύριε/κυρία! Δεν κατάλαβα (την ερώτηση). 
 • Vous pouvez répéter, s’il vous plaît? Μπορείτε να επαναλάβετε, παρακαλώ;
 • Comment ça s’écrit “Bonjour” ? Vous pouvez épéler, s’il vous plaît? Πως γάφεται  η “Καλημέρα”; Μπορείτε να το συλλαβίσετε, παρακαλώ;
 • Excusez-moi, monsieur/madame! Est-ce que je peux aller aux toilettes? Συγγνώμη κύριε/κυρία! Μπορώ να πάω στην τουαλέτα; 
 • Je ne sais pas. Δεν ξέρω.

Άλλα χρήσιμα:

Πρόσέξτε τη διαφορά:
 • la salle de classe:

η αίθουσα όπου γίνεται το μάθημα

 • la classe (A, B, C …): 

η τάξη (Α, Β, Γ, … ) δηλ. οι διαφορετικές βαθμίδες

 • le cours:

το μάθημα που έχει συγκεκριμένη διάρκεια και ώρα:

ex. J’ai un cours de français le jeudi de 8.00 h à 9.00 h. Έχω ένα μάθημα γαλλικών κάθε Πέμτη από τις 8.00 ως τις  9.00

 • la leçon:

το μάθημα του βιβλίου:

 ex. Leçon 1: “Les articles définis” Μάθημα 1: “Τα οριστικά άρθρα”

Bonne rentrée à tous et bonne année scolaire!

Δείτε ακόμη:

Τι υπάρχει μέσα στην τάξη;

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Αρέσει σε %d bloggers:
Skip to toolbar