Επιστροφή σε Φράσεις, καθημερινά γαλλικά

Πως να κλείσω ένα ραντεβού; – Comment prendre un rendez-vous?

Φαίνεται απλό. Χρειάζεστε ωστόσο, αρκετές πληροφορίες προκειμένου να συννενοηθείτε και η συνάντηση να πραγματοποιηθεί.

Όλες οι συναντήσεις: αισθηματικές, φιλικές, επαγγελματικές, ιατρικές, έχουν κάτι κοινό: το μέρος, την ημερομηνία και την ώρα. Αν αυτά δεν ξέρετε πως να να πείτε, το ραντεβού σας δεν θα γίνει. Bεβαιωθείτε λοιπόν ότι γνωρίζετε κατ’αρχήν, τις μέρες, τους μήνες και την ώρα στα γαλλικά, για να μην υπάρχουν μπερδέματα.

1. Un rendez-vous médical / professionnel

Τα επαγγελματικά (au bureau) ή ιατρικά ραντεβού (au cabinet médical), συνήθως τα κλείνετε τηλεφωνικά ξεκινώντας κάπως έτσι:

– Bonjour madame/monsieur! Je voudrais un rendez-vous avec … le docteur / M. Legrand / le directeur …, s’il vous plaît. Καλημέρα θα ήθελα ένα ραντεβού με …

Η γραμματέας θα σας ρωτήσει λεπτομέρειες κι εσείς θ’απαντήσετε ανάλογα:

J’ai une possibilité mardi, le 14 novembre, à 18:00 heures. Cela vous convient? Υπάρχει η δυνατότητα την Τρίτη 14 Νοεμβρίου στις 18:00. Σας βολεύει;

– Très bien / D’accord, madame, mardi (le 14 novembre ) à 18 h, c’est parfait. Merci beaucoup! ή 

– Je suis désolé(e) mais mardi ce n’est pas possible / je ne suis pas libre. Pouvez-vous jeudi à 17:30? Λυπάμαι αλλά την Τρίτη δεν είναι δυνατόν / δεν είμαι ελεύθερος, (-η). Μπορείτε την Πέμπτη στις 17:30;

– À quel jour et à quelle heure? Ποια μέρα και τι ώρα;

 Je préfère un rendez-vous …. (jeudi)  à … heures.

– Vous préférez le matin ou l’après-midi? Προτιμάτε πρωί ή απόγευμα;

– Je préfère l’après-midi  / le matin.

– C’est urgent? Είναι επείγον;

– Oui, c’est très urgent  / un peu urgent. / Non, pas du tout.  C’est une visite de routine. Καθόλου. Είναι επίσκεψη ρουτίνας. (αν πρόκειται για ιατρικό ραντεβού)

Στη συνέχεια, αν δεν τα είπατε στην αρχή της συνομιλίας, θα σας ζητηθεί να δώσετε το όνομά σας και το έπιθετό σας:

– Vous êtes monsieur/madame?

Συχνά δίνοντας αυτή την απάντηση μπορεί να χρειαστεί να συλλαβίσετε το όνομά σας, ιδιαίτερα αν είναι πολλυσύλλαβο ή δύσκολο. Γι αυτό, είναι καλό να ξέρετε τα γράμματα στα γαλλικά.

– Je suis monsieur / madame Papadopoulos: P-a-p-a-d-o-p-o-u-l-o-s

Το ραντεβού σας έχει πια καθοριστεί και δεν μένει παρά η επιβεβαίωση από την πλευρά της γραμματέως:

–  D’accord. C’est noté: madame/monsieur …, jeudi à 17h 30. Au revoir. Σύμφωνοι. Το σημείωσα:  κύριος/κυρία … την Πέμπτη στις 17:30.

2. Un rendez-vous amical

Στις φιλικές συναντήσεις πρέπει να ορίσετε και τον τόπο. Για όσες  γίνονται σε κάποιο σπίτι χρειάζεστε διεύθυνση και τηλέφωνο (σε περίπτωση που έχετε κάποια δυσκολία):

– Quelle est ton adresse?

– J’habite 24, rue de l’Église.

– Et ton numéro de téléphone?

– C’est le 08 05 41 62 97

Για τις εκτός σπιτιού, μπορείτε απλά να ορίσετε το μέρος:

– Rendez-vous … devant le cinéma Rex, place de la Mairie / à la gare de Lyon / au restaurant …

3. Prendre rendez-vous

Στα γαλικά  για “κλείσουμε” ένα ραντεβού θα χρησιμοποιήσουμε τα ρήματα: prendre, fixer ή avoir besoin:

Για παράδειγμα:

  • Je voudrais fixer / prendre un rendez-vous avec le médecin … / le directeur … Θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού με τον γιατρό … / τον διευθυντή  
  • J’ai besoin d’un rendez-vous de façon urgente … Έχω ανάγκη από ένα ραντεβού επειγόντως …

4. Déplacer un rendez-vous:

Για να μεταφέρετε ή να ακυρώσετε το ραντεβού θα πείτε:

Je voudrais …

  • repousser, déplacer, reporter, remettre un rendez-vous à: la semaine prochaine /  une autre date à plus tard μεταφέρω το ραντεβού για: την επόμενη εβδομάδα / μια  άλλη μέρα / αργότερα
  • annuler le rendez-vous ακυρώνω

 

Αρέσει σε %d bloggers: