Επιστροφή σε Ας συστηθούμε στα γαλλικά – Présentons-nous

Συστήνοντας άλλους

Οι καλοί τρόποι απαιτούν να παρουσιάζουμε όλους όσους βρίσκονται σε μια παρέα. Το πως θα κάνουμε τις συστάσεις, εξαρτάται από την περίπτωση. Έτσι, σ’ένα επίσημο περιβάλλον θα μιλήσουμε χρησιμοποιώντας κάποια από τις παρακάτω εκφράσεις:

 • Permettez- moi de vous présenter ma femme, Hélène. Επιτρέψτε μου να σας συστήσω την, σύζυγό μου, Ελένη. 
 • Je vous présente , mon ami Philippe. Σας παρουσιάζω τον φίλο μου Φίλιππο.
 • Je voudrais vous présenter ma famille. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω την οικογένειά μου.
 • Messieurs, je vous présente votre nouveau collègue, Jean Duval. Κύριοι, σας παρουσιάζω τον καινούριο σας συνάδελφο, Jean Duval

Αντίθετα, σ’ ένα περιβάλλον πιο χαλαρό, φιλικό μπορούμε απλά να πούμε:

 • Voilà, PaulΝα, ο Παύλος.
 • C’est Marie. Είναι η Μαρία.
 • Marie, voilà mon nouveau copain, Nicolas.  Μαρία, ο καινούριος μου φίλος, ο Νικόλας.
 • C’est l’ami/amie de Είναι ο φίλος/η φίλη του/της …  
 • Il/Elle s’appelle … (Αυτός, -ή) ονομάζεται …

Καμμιά φορά όμως, συστήνουμε κάποιον λέγοντας:

 • Alors …  Hélène, Jean Λοιπόν … η Ελένη, ο Γιάννης ή
 • Marie Duval … Jean- Jacques Ledoux η Marie Duval … ο Jean- Jacques Ledoux

ενώ ταυτόχρονα κάνουμε και ένα νεύμα με το χέρι, τα μάτια ή το κεφάλι, δείχνοντας τα πρόσωπα.

Επίσης, συχνά, πριν κάνουμε τις συστάσεις, μπορεί να ρωτήσουμε:

 • Tu connais Paul? Γνωρίζεις τον Παύλο;
 •  Vous connaissez Monsieur Duval? Γνωρίζεται τον κύριο Duval;
 • Dis donc, tu connais Sylvie, ma copine? Λοιπόν, γνωρίζεις τη φίλη μου, τη Σύλβια;

για την περίπτωση που τα άτομα αυτά έχουν ξανασυναντηθεί και εμείς δεν το γνωρίζουμε.

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Αρέσει σε %d bloggers: