Επιστροφή σε Καθημερινό λεξιλόγιο – Vocabulaire quotidien

Les caractéristiques d’un objet

Συχνά μιλάμε για πράγματα και για τα χαρακτηριστικά τους. Πως θα τα πούμε όλα αυτά στα γαλλικά;

Και ξεκινάμε:

1. La forme το σχήμα:

 • rond, ronde στρογγυλός / le cercle ο κύκλος
 • ovale οβάλ
 • rectangulaire ορθογώνιος / un rectangle το ορθογώνιο
 • carré, carrée τετράγωνος / un carré το τετράγωνο
 • triangulaire τριγωνικός / un triangle το τρίγωνο
 • hexagonal, hexagonale εξαγωνικός un hexagone το εξάγωνο
 • cylindrique κυλινδρικός / un cylindre ο κύλινδρος

2. Le matériel το υλικό

a) Ένας τρόπος για να δηλώσουμε το υλικό είναι οι προθέσεις en ή de και το όνομα του υλικού:

 • le métal μέταλο
 • le bois ξύλο
 • l’or (un) χρυσός
 • le tissu ύφασμα
 • le cuir δέρμα
 • l’acier (un) χάλυβας
 • le cuivre χαλκός
 • le fer σίδηρος
 • le béton μπετόν
 • le carton χαρτόνι
 • le plastique πλαστικό
 • la porcelaine πορσελάνη
 • le verre γυαλί

Για παράδειγμα:

 • Une table en bois ξύλινο τραπέζι
 • un blouson de cuir μπουφάν από δέρμα
 • une bague en or χρυσό δαχτυλίδι

b) Ένας άλλος τρόπος είναι, χρησιμοποιώντας ένα επίθετο:

 • électrique ηλεκτρικός
 • lourd / lourde βαρύς ‡ léger / légère ελαφρύς
 • solide γερός ‡ fragile εύθραυστος
 • rigide, raide άκαμπτο, ίσιοflexible, souple απαλό, ευλίγιστο

Για παράδειγμα:

 • un couteau électrique ένα ηλεκτρικό μαχαίρι
 • une table lourde ένα βαρύ τραπέζι
 • un vase fragile ένα ευθραυστο βάζο
 • un mur solide ένας γερός τοίχος
 • un tuyau rigide ένας άκαμπτος σωλήνας

3. La surface επιφάνεια

Ανάλογα με το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένη μπορεί να είναι:

 • lisse λείαrugueux, rugueuse τραχειά
 • opaque θολός / transparent, (-e) διάφανος / (une surface) à verre γυάλινη επιφάνεια
 • mou / molle  μαλακόςdur / dure σκληρός
 • creux, creuse) βαθύςplat, (-e) ρηχός, επίπεδος / une assiette creuse, plate πιάτο βαθύ, ρηχό
 • épais, épaisse παχύς / un livre épais de 3 centimètres ‡ fin, fine λεπτός

Άλλα χαρακτηριστικά που μπορούν να έχουν:

 • encombrant (-e) / volumineux, volumineuse ογκώδες
 • petit, (-e) μικρός
 • discret / discrète διακριτικός, ανάλαφρος
 • décoratif, décorative διακοσμητικός
 • commode βολικός ‡ incommode άβολος
 • utile χρήσιμος ‡ inutile άχρηστος
 • jetable μιας χρήσης ‡ recyclable ανακυκλώσιμος
 • bien fait καλοφτιαγμένος ‡ mal fait κακοφτιαγμένος
 • être en bon état σε καλή καράσταση / en mauvais état σε κακή κατάσταση
 • usé φθαρμένος
 • endommagé χαλασμένος / abîmé κατεστραμμένος
 • cassé σπασμένος

4. Les verbes

Κάποια ρήματα που είναι χρήσιμα όταν μιλάμε για τα αντικείμενα:

 • peser ζυγίζω
 • égarer παραπέφτω, χάνω το δρόμο μου
 • perdre χάνω
 • user φθείρω
 • casser σπάω
 • endommager χαλάω
 • abîmer καταστρέφω

Για παράδειγμα:

 • La table pèse quatre (4) kilos. Το τραπέζι ζυγίζει 4 κιλά.
 • J’ai perdu mes clès. Έχασα τα κλειδιά μου.
 • Ma valise a été égarée à l’aéroport. Η βαλίτσα μου παράπεσε στο αεροδρόμιο.
 • Je marche beaucoup et j’ai usé mes chaussures. Περπατώ πολύ και έφθειρα τα παπούτσια μου.
 • Le chat a cassé le vase de porcelaine. Η γάτα έσπασε το πορσελάνινο βάζο.
 • La tempête a endommagé le toit de la maison. Ο τυφώνας χάλασε τη στέγη του σπιτιού.

Άλλα χρήσιμα:

servir à + infinitif χρησιμεύω σε: Le couteau sert à couper le pain. Το μαχαίρι χρησιμεύει στο να κόβεις ψωμί.

se servir de/d’ + nom χρησιμοποιώ: Je me sers d’un couteau pour couper le pain. Χρησιμοποιώ ένα μαχαίρι για να κόψω ψωμί.

À quoi ça sert? Σε τι χρησιμεύει αυτό; – Ça ne sert à rien. Δε χρησιμεύει σε τίποτα. / – À quoi sert ce bibelot? – Ça ne sert à rien. C’est un objet décoratif.

Αρέσει σε %d bloggers: