Επιστροφή σε Καθημερινό λεξιλόγιο – Vocabulaire quotidien

Γεωγραφικός προσανατολισμός – Orientation géographique

Για να μην “χάσετε τον προσανατολισμό σας”, αν βρεθείτε στη Γαλλία ή σε άλλο γαλλόφωνο μέρος, καλό είναι να γνωρίζετε το σχετικό λεξιλόγιο και στα γαλλικά:

 • la boussole πυξίδα
 • le compas πυξίδα στη ναuτική ορολογία

Les points cardinaux τα σημεία του ορίζοντα:

 • le Nord (N) Βορράς 
 • le Sud (S) Νότος 
 • l’Est (E) Ανατολή 
 • l’Ouest (O) Δύση 

Συχνά, θα τα συνοδέψετε με τις προθέσεις à και dans:

 • au nord de… / dans le nord de … βόρεια
 • au sud de … dans le sud de … νότια
 • à l’est de … dans l’est de … ανατολικά
 • à l’ouest de … / dans l’ouest de …  δυτικά

Attention!

Ανάλογα με την πρόθεση που τα συνοδεύει (à ή dans), αλλάζει και το νόημα. Έτσι αν πείτε:

Je vais en vacances dans le sud de la Grèce.

αυτό σημαίνει ότι θα πάτε διακοπές (κάπου) στην νότια Ελλάδα.

Αν όμως πείτε:

L’Afrique est au sud de la Grèce.

αυτό σημαίνει ότι η Αφρική βρίσκεται (γεωγραφικά) νότια της Ελλάδας.

Επίσης, όταν θέλουμε να είμαστε πιο σαφείς, θα τα χρησιμοποιήσουμε και στη σύνθετη μορφή τους, βάζοντας όμως ανάμεσά τους μία παύλα (-):

 • au sud-ouest (SO) βορειοανατολικά
 • au nord-est (NE) νοτιοδυτικά … etc.

Για παράδειγμα:

 • Notre maison est orientée nord-est. Το σπίτι μας είναι προσανατολισμένο βορειοανατολικά.
 • Les Pyrénées, constituent la frontière sud-ouest de la Fance avec l’Espagne. Τα Πυρηναία, αποτελούν τα νοτιοδυτικά σύνορα της Γαλλίας με την Ισπανία.
 • Un vent fort venait du sud-est. Ένας δυνατός άνεμος ερχόταν από τα νοτιοανατολικά.
 • En été, nous allons visité le nord-ouest de la France. Το καλοκαίρι, θα επισκευθούμε τη βορειοδυτική Γαλλία.

Ακόμα, θα τα συναντήσουμε άλλες φορές με μικρό και άλλες με κεφαλαίο γράμμα. Θα τα γράψουμε με μικρό γράμμα όταν:

α) είναι επίθετα (όμως, παρόλο που είναι επίθετα, μένουν πάντα αμετάβλητα):

Για παράδειγμα:

 • Elle habite au quartier nord de la ville. Κατοικεί στην βόρεια συνοικία της πόλης.
 • La facade sud de la maison a vue sur la mer. Η νότια πρόσοψη του σπιτιού έχει θέα στη θάλασσα.
 • L’ennemi a pénétré par la frontière ouest du pays. Ο εχθρός εισέβαλε από το δυτικό σύνορο της χώρας.

β) δείχνουν την κατεύθυνση, τον προσανατολισμό, την θέση:

Για παράδειγμα:

 • Le soleil se lève toujours à l’est et se couche à l’ouest. Ο ήλιος ανατέλλει πάντα από την ανατολή και δύει στη δύση.
 • Dans le nord de la Grèce, il y a eu beaucoup d’innondations cet hiver. Στη βόρεια Ελλάδα υπήρξαν πολλές πλημμύρες το φετινό χειμώνα.
 • L’été dernier, nous avons parcouru la Grèce d’est en ouest. Πέρυσι το καλοκαίρι, διασχίσαμε την Ελλάδα από την ανατολή ως τη δύση.
 • Paris est situé dans le nord de la France. Το Παρίσι βρίσκεται στη βόρεια Γαλλία.
 • Ils voyageaint vers le sud, pendant trois jours, en caravane. Ταξίδευαν νότια, για τρείς μέρες, με τροχόσπιτο.
 • Prenez l’autoroute A7, direction sud. Πάρτε τον αυτοκινητόδρομο Α7, με κατεύθυνση νότια.
 • La terasse de la maison est exposée à l’est. Η βεράντα του σπιτιού είναι εκτεθειμένη στην ανατολή.

Αντίθετα, θα τα γράψετε με κεφαλαίο γράμμα όταν είναι το όνομα:

α) μιας οδού ή ένός δρόμου:

 • 18, rue de l’Église Ouest
 • 43, avenue de la Belle Étoile Sud

β) ενός τόπου ή μιας συγκεκριμένης περιοχής:

 • l’Amérique du Nord Βόρεια Αμερική
 • l’Afrique du Nord Βόρεια Αφρική
 • le pôle Nord/Sud Βόρειος/Νότιος πόλος
 • l’hémisphère Nord/Sud Βόρειο/Νότιο ημισφαίριο (θα τα συναντήσετε και με μικρό γράμμα)
 • la mer du Nord Βόρεια θάλασσα
 • l’Atlantique Nord Βόρειος Ατλαντικός
 • le Nord français ο γαλλικός Βορράς
 • le Sud européen ο ευρωπαïκός Νότος
 • les pays de l’Est οι χώρες της Ανατολής

γ) όταν είναι κύρια ονόματα ή ονόματα εθνικοτήτων:

 • Hôtel Grand Nord
 • la gare de l’Ouest
 • le Sud Américain Βόρειο Αμερικανός

Τέλος, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να βρείτε οποιοδήποτε μέρος πάνω στη Γη με την βοήθεια των Γεωγραφικών Συντεταγμένων:

Les coordonnées géographiques  :

 • la Longitude Γεωγραφικό Μήκος: p.ex. longitude de 45° ouest
 • la Latitude Γεωγραφικό Πλάτος: p.ex. latitude de 26,12° nord

Γράψτε μια απάντηση/ένα σχόλιο

Αρέσει σε %d bloggers: