↑ Επιστροφή σε Περί ηλικίας – L’âge

Άλλα σχετικά με την ηλικία

Εκτός από την κλασσική απάντηση που μπορούμε να δώσουμε όταν αναφερόμαστε στην ηλικία μας, και στην οποία χρησιμοποιούμε πάντα το ρήμα AVOIR:

J’ai 30 ans

υπάρχουν κι άλλοι τρόποι για ν’αναφερθούμε σ’αυτή.

Ας δούμε, λοιπόν, ποιοι είναι :

 • Je suis âgé(-e) de dix-huit ans. (Έχω την ηλικία των δεκαοκτώ χρόνων) δηλ. Είμαι δεκαοκτώ.
 • Je viens juste d’avoir dix-huit ans. Μόλις έκλεισα τα δεκαοκτώ.
 • Je vais bientôt avoir dix-huit ans. Θα κλείσω σύντομα τα δεκαοκτώ.

Αν πάλι, δεν θέλουμε ν’αποκαλύψουμε “πόσο” ακριβώς είμαστε … μπορούμε:

α) να πούμε:

 • J’ai à peu près quarante ans. Είμαι περίπου  σαράντα χρονών.
 • J’ai un certain âge. Έχω μια κάποια ηλικία.
 • Je suis un homme / une femme d’un certain âge. Είμαι ένας άντρας / μια γυναίκα μιας κάποιας ηλικίας

β) να δηλώσουμε σε ποια δεκαετία της ζωής μας βρισκόμαστε.

Στην περίπτωση αυτή θα χρησιμοποιήσουμε το ρήμα ÊTRE και την πρόθεση dans:

Je suis dans:

 • la vingtaine στα είκοσι (δηλ. στη δεκαετία των είκοσι, από 20-29)
 • la trentaine στα τριάντα (από 30-39)
 • la quarantaine στα σαράντα (από 40-49)
 • la cinquantaine στα πενήντα (από 50-59)
 • la soixantaine στα εξήντα (από 60-69)
 • la soixante-dizaine ή la septantaine (για τους Ελβετούς και τους Βέλγους) στα εβδομήντα (από 70-79)
 • la quatre-vingtaine ή la huitantaine (για τους Ελβετούς και τους Βέλγους) στα ογδόντα (από 80-89)
 • la quatre-vingt-dizaine ή la nonantaine (για τους Ελβετούς και τους Βέλγους) στα ενενήντα (από 90-99)
 •  la quarantaine avancée. Έχω περάσει τα σαράντα.

ή

γ) απλά να πούμε ποια δεκαετία έχουμε περάσει:

J’ai passé la trentaine. Πέρασα τα τριάντα.

Όσοι είναι τυχεροί και έχουν συμπληρώσει ή και ξεπεράσει τα 100 χρόνια, μπορούν να πουν:

 Je suis centainaire αιωνόβιος, -α

Τέλος, αν έχουμε την τύχη να μη δείχνουμε τα χρόνια μας, θα πας πουν:

 • Tu as vraiment quarante (40) ans? Tu ne fais pas ton âge. Είσαι πράγματι 40 χρονών; Δεν σου φαίνεται.

 

Αρέσει σε %d bloggers:
Skip to toolbar