Επιστροφή σε Freebies

Οικονομικής Διαχείρισης

gnucash-190x198Τελείως ελεύθερα και αρκετά ισχυρά.

Το μόνο πρόβλημα ίσως είναι η γλώσσα.

Το πρώτο περισσότερο προσανατολισμένο στα προσωπικά οικονομικά ενώ το δεύτερο στα οικονομικά μιας μικρής επιχείρησης.

Ακολουθείστε τους συνδέσμους δια δωρεάν κατέβασμα.