Επιστροφή σε Office Suites

Google docs, sheets, slides, forms

Θα το βρείτε στη δ/νση https://www.google.com/docs

drive2

Σε συνδυασμό με το drive της Google θα έχετε στη διάθεσή σας έως και 15 Mb δωρεάν δικτυακού χώρου για τις εφαρμογές σας.

Φυσικά οι εφαρμογές δεν έχουν την ισχύ των αντίστοιχων εφαρμογών της Microsoft, που όμως κοστίζουν αρκετά χρήματα. Έτσι αυτό δεν θα το χαρακτηρίζαμε μειονέκτημα γιατί άλλωστε τις περισσότερες φορές δεν χρησιμοποιούμε αυτές τις δυνατότητες ή σχεδόν πάντα μπορούμε να κάνουμε και χωρίς αυτές.

Ένα μειονέκτημα θα είναι ότι δεν θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα αρχεία σας χωρίς σύνδεση με το Ίντερνετ, αφού αυτά δεν θα είναι αποθηκευμένα τοπικά στο δικό σας PC αλλά σε κάποιο σέρβερ της Google. Σκεφτείτε όμως πόσες φορές σας συμβαίνει να μην έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο?