Επιστροφή σε Office Suites

IBM Lotus Symphony

Όσοι είναι αρκετά παλιοί (όπως εγώ) θα θυμούνται το Lotus 1-2-3. Ήταν το πρώτο spreadsheet, που δούλευε σε περιβάλλον DOS (πριν δηλ. από τα Windows) και που μαζί με τα Wordstar (αρχικά) και Wordperfect (στην συνέχεια), αποτελούσαν τα εργαλεία γραφείου εκείνης της εποχής (1985-1990).

symphonyΟ διάδοχος της εταιρείας, που διαδέχτηκε την εταιρεία, που διαδέχτηκε την εταιρεία … που εξαγόρασε την Lotus 1-2-3, εξαγοράστηκε τελικά από την IBM.

H εφαρμογή είναι συγγενής των Open/Star και Libre Office, αλλά δεν θα τη λέγαμε αδελφάκι. Μάλλον … ξαδελφάκι, αφού χρησιμοποιεί τον ίδιο βασικό κώδικα αλλά διαφέρει αρκετά στην εξωτερικήεμφάνιση.

Δεν έχει βάση δεδομένων (έχει μόνο τις 3 βασικές εφαρμογές: λογ. φύλλο, επεξεργαστή κειμένου και πρόγραμμα παρουσιάσεων). Πάντως, κάποιοι το θεωρούν καλύτερο από τα ξαδελφάκια του.

Θα το βρείτε εδώ.