Επιστροφή σε Office Suites

SSuite

Φτιαγμένο από την SSuiteSoft, το πακέτο αυτό έχει όλα τα βασικά συστατικά (επεξεργαστή κειμένου κssuiteGifαι spreadsheet) καθώς και αρκετά άλλα, ακόμα και μερικά παιχνιδάκια. Δεν έχει βάση δεδομένων και ενώ διαβάζει αρχεία MsOffice που έχουν σωθεί σε παλιό φορμά, δεν θα μπορέσει ούτε καν ν’ ανοίξει όσα αρχεία έχουν σωθεί σε πιο σύγχρονο φορμά.

Σ’ αντίθεση με τα προηγούμενα, είναι μία τελείως ανεξάρτητη προσπάθεια χωρίς καμμία συγγένεια μαζί τους. Είναι κατάλληλο μόνο για Windows ενώ στο σάϊτ της εταιρίας θα βρείτε και πολλές άλλες μικρο-εφαρμογές.