Επιστροφή σε Utilities

Monitor the Processes running on your PC

Η εταιρία λέγεται novirusthanks.org και παράγει διάφορες εφαρμογές.

Μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εφαρμογή ανάμεσα στα προϊόντα της, είναι αυτή που παρακολουθεί και καταγράφει τα processes που τρέχουν στο PC σας.

Φυσικά με Ctrl-Alt-Del μπορείτε ν’ανοίξετε το Task Manager, αλλά το πιθανότερο είναι ότι δεν μπορείτε από εκεί να καταλάβετε τι ακριβώς είναι το κάθε process. H εφαρμογή αυτή θα σας βοηθήσει να απαντήσετε αυτό ακριβώς το ερώτημα.

Κατεβάστε την δωρεάν εδώ.

ProcessLogger