Επιστροφή σε HTML, CSS κ.α.

CSS

Basic CSS

p {  color: red;  /* comment: put any acceptable color or allignment right or left etc.*/  text-align: center; }