Επιστροφή σε HTML

Ένα βασικό πρόγραμμα HTML

Το παρακάτω είναι ένα απλό αρχείο που όταν ανοιχτεί (ή αλλιώς κληθεί) θα δείξει στην οθόνη του υπολογιστή (κινητού ή τάμπλετ) ότι περιέχεται ανάμεσα στα <p> και </p> tags. Δηλ. ότι είναι σε γκρι παρακάτω.

Προϋπόθεση είναι το αρχείο να έχει γραφτεί με απλό κείμενο π.χ. Notepad ή αν έχει γραφτεί με π.χ. Word, να έχει σωθεί σαν text αρχείο με κατάληξη .html

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
<title>
Βασική HTML</title>
</head>
<body>

<h1>Επικεφαλίδα</h1>

<p>

οποιοδήποτε κείμενο θέλετε να εμφανίζεται στην οθόνη.

</p>

<p>

οποιοδήποτε ακόμα κείμενο θέλετε να εμφανίζεται επίσης.

</p>

<!–
Ένα σχόλιο
που δεν
εμφανίζεται πουθενά
αλλού εκτός από
μέσα στο ίδιο το πρόγραμμα.
–>

</body>
</html>