Επιστροφή σε HTML

Ένα βασικό πρόγραμμα HTML

<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
<title>Βασική HTML</title>
</head>
<body>

<h1>Επικεφαλίδα</h1>

<p>
οποιοδήποτε
κείμενο
θέλετε
να εμφανίζεται
στην οθόνη.
</p>

<!–
Ένα σχόλιο
που δεν
εμφανίζεται πουθενά
αλλού εκτός από
μέσα στο ίδιο το πρόγραμμα.
–>

</body>
</html>

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων