Επιστροφή σε WordPress

Άρθρα και Σελίδες: ποιά είναι η διαφορά?

Σε μία εφαρμογή WP υπάρχουν δύο ειδών κείμενα που μπορεί κανείς να γράψει: pages (σελίδες) και posts(άρθρα).

Και τα δύο γράφονται με τον ίδιο απλό κειμενογράφο. Μ’αυτό τον κειμενογράφο μπορείτε πολύ απλά να γράψετε ένα νέο page ή post ή να κάνετε αλλαγές σε κάποιο που έχετε ήδη γράψει κάποια άλλη στιγμή. Ωστόσο ο διαχωρισμός ανάμεσα στα δύο είδη (άρθρα: posts και σελίδες: pages) έγινε ώστε να είναι δυνατή η παρουσίασή τους ξεχωριστά.

Συγκεκριμένα:

  • οι σελίδες (pages) προορίζονται για θέματα σχετικά σταθερού και μόνιμου περιεχομένου. Tη στιγμή που τις δημοσιεύετε μπαίνουν σαν κεντρική γραμμή ή σαν υποσελίδες στο κεντρικό μενού. Για παράδειγμα, αυτό το κείμενο που διαβάζετε τώρα, είναι μία σελίδα που μπήκε σαν υποσελίδα κάτω από τη σελίδα WordPress, που με τη σειρά της τοποθετήθηκε σαν υποσελίδα κάτω από την σελίδα CMS, που με τη σειρά της καταχωρήθηκε σαν υποσελίδα μιάς κεντρικής σελίδας με τίτλο Internet apps. Αυτή την τελευταία την βλέπετε και σαν μία κεντρική επιλογή, όλες τις ώρες, στο βασικό μενού (είναι η μαύρη ζώνη πάνω ακριβώς από τον τίτλο αυτού του κειμένου, που λέει “Home      Office apps      Internet apps     Freebies      To δικό μου Site       Web architecture“). Ίσως όλο αυτό να ακούγεται δύσκολο και περίπλοκο αλλά στην πραγματικότητα είναι παρα πολύ απλό. Ας δούμε πως.
  • τα άρθρα (posts) προορίζονται για θέματα που έχουν περισσότερο καθημερινή φύση, που μπορεί να ανήκουν σε κατηγορίες και να γράφονται ακόμα κι από άλλους χρήστες του σάϊτ (που όμως θα εγκρίνει ο διαχειριστής του σάϊτ πριν δημοσιευτούν). Μπορούμε δηλ. να πούμε ότι τα άρθρα προορίζονται για θέματα που καθημερινά προστίθενται νέα. Για τα άρθρα, η σειρά εμφάνισής τους ορίζεται από την ημερομηνία της δημοσίευσής τους. Αυτό το τελευταίο είναι μία αρκετά σημαντική διαφορά σε σχέση με τις σελίδες. Στο σάϊτ που κοιτάτε αυτή τη στιγμή, το πλαίσιο στ’ αριστερά σας (με τίτλο: Μόνιμες στήλες) περιέχει τις κατηγορίες άρθρων και η κάθε μία από αυτές έχει μέσα της άρθρα αυτής της κατηγορίας. Το αμέσως απο κάτω πλαίσιο, περιέχει τα πιο πρόσφατα άρθρα ανεξάρτητα της κατηγορίας στην οποία ανήκουν. Ας δούμε πως μπαίνουν τα άρθρα σε κατηγορίες (κλίκ πάνω στο πως).
  • οι κατηγορίες (Categories) εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά (λ.χ. αν χρησιμοποιήσετε το σχετικό Widget) και έχουν περιεχόμενο μόνο άρθρα ή υποκατηγορίες.  Δηλ. σ’αντίθεση με μία σελίδα (page) δεν μπορούν οι ίδιες να έχουν κείμενο σαν περιεχόμενο. Αντίθετα μία σελίδα (page) που έχει υποσελίδες από κάτω της, μπορεί και η ίδια να έχει μέσα της κείμενο.