Επιστροφή σε WordPress

Αντιγράφοντας πίνακες από το Excel

Παλιότερα ήταν πολύ εύκολο. Έκανες copy τον πίνακα στο Excel μετά απλώς paste μέσα στο WordPress.

CopyingXLtables-300x295Ξαφνικά (εδώ και μερικές εκδόσεις του WordPress) αυτή η δυνατότητα χάθηκε.
Μην απελπίζεστε όμως. Όλο κι όλο που χρειάζεται να κάνετε είναι να αντιγράψετε πρώτα από το Excel στο Word και στη συνέχεια copy από το Word στο WordPress.

Δουλεύει το ίδιο καλά όπως και πριν.

Υπάρχουν κι άλλες λύσεις, π.χ.:

  • κάποιο plug-in, ή
  • κάποια εφαρμογή που μετατρέπει τους πίνακες του Excel σε πίνακες HTML που στη συνέχεια αντιγράφετε μεσα στο Text στο WordPress.

Ωστόσο, ο απλούστερος τρόπος είναι μέσω του Word.