Επιστροφή σε WordPress

Ασφάλεια WP

Θέματα ασφαλείας WP

Spam Εγγραφές

Αλλάξτε το footer. Θα είναι καλύτερα να μην αναφέρει τα τυπικά ” … wordpress, buddypress, theme by …, κλπ” καθώς αυτά είναι συχνά ο στόχος των spammers. Ο καλύτερος τρόπος για να κάνετε κάτι τέτοια είναι με κάποιο child theme. Διαφορετικά, με κάθε upgrade, θα χρειάζεται να το ξανακάνετε. Μετονομάστε το default registration slug στο αρχείο …