Επιστροφή σε WordPress

Πως γράφω/προσθέτω/αλλάζω/σβήνω άρθρα?

Με δύο τρόπους μπορεί κανείς να προσθέσει άρθρα.

addNewPost_b21

Εικ. 1

Αμφότεροι ξεκινούν από το Dashboard. O πρώτος τρόπος περιγράφεται στην εικόνα 1. Διαλέγοντας την επιλογή “+ New” (δηλ. πρόσθεσε Νέο), μπορούμε στη συνέχεια να διαλέξουμε τι είναι αυτό που θέλουμε να προσθέσουμε. Διαλέγουμε λοιπόν ανάμεσα σε: α. άρθρα (Post), β. Media (δηλ. αρχεία εικόνων, ήχων κλπ),  γ. συνδέσμους (Link) και δ. σελίδες (Pages). Αν διαλέξουμε το πρώτο (Posts) πάμε στον κειμενογράφο σε ένα νέο άρθρο. Εκεί προσθέτουμε τον τίτλο του άρθρου, το κυρίως κείμενο του άρθρου και απλώς πατάμε το κουμπί Publish (Δημοσίευσε) στα δεξιά μας. Αν θέλουμε ορίζουμε και κατηγορία. Το άρθρο μας είναι πια δημοσιευμένο. Αν δεν ορίσουμε κατηγορία, τότε το άρθρο μας θα δημοσιευθεί και πάλι αλλά στην κατηγορία Uncategorized.

addNewPost_a2

Εικ. 2

Ο δεύτερος τρόπος (που περιγράφεται στην εικόνα 2) χρησιμοποιεί την επιλογή Posts. Όταν φέρουμε το κέρσορα πάνω στη λέξη Posts, ανοίγουν οι υπο-επιλογές  που αφορούν σε όλες τις εργασίες που έχουν να κάνεουν με τα Άρθρα. Διαλέγοντας ξανά εδώ το “Add New” μας πάει κατ’ ευθείαν στον κειμενογράφο ενός νέου άρθρου. Και πάλι προσθέτουμε τον τίτλο του άρθρου, το κυρίως κείμενο του άρθρου και απλώς πατάμε το κουμπί Publish (Δημοσίευσε) στα δεξιά μας. Αν θέλουμε ορίζουμε και κατηγορία. Το άρθρο μας είναι πια δημοσιευμένο. Αν δεν ορίσουμε κατηγορία, τότε το άρθρο μας θα δημοσιευθεί και πάλι αλλά στην κατηγορία Uncategorized.

Οι άλλες τρεις επιλογές είναι:
α. All Posts. Διαλέγοντας αυτό, μας ανοίγει μία λίστα με όλα τα άρθρα που έχουν γραφτεί ποτέ. Σ’ αυτή τη λίστα μπορούμε διαγράψουμε ένα άρθρο, φέρνοντας πάνω στο άρθρο τον κέρσορα, οπότε ανοίγουν από κάτω του οι επιλογές: Edit, Quick Edit, Trash, View. Trash σημαίνει “στα σκουπίδια”. Πατώντας αυτό διαγράφεται το άρθρο (αλλά όχι ακόμα μόνιμα).

β. Categories. Η επιλογή αυτή μας βγάζει μία λίστα με όλες τις κατηγορίες. Μας επιτρέπει να προσθέσουμε νέες κατηγορίες αλλά και να διαγράψουμε κατηγορίες που ήδη υπάρχουν. Τέλος

γ. Tags. Η επιλογή έχει να κάνει με τις ετικέτες. Από αυτό το σημείο μπορούμε να διαχειριστούμε συνολικά τις ετικέτες που έχουμε ορίσει κατά καιρούς στα διάφορα άρθρα μας. Θα μιλήσουμε γι’ αυτό σε κάποιο άλλο σημείο.

Για να κάνουμε αλλαγές σε ένα άρθρο που έχει ήδη γραφτεί κάποια άλλη φορά, τότε διαλέγουμε το Posts (εικόνα 2) κι από εκεί το All Posts. Στην λίστα των Posts φέρνουμε τον κέρσορα πάνω στο άρθρο που θέλουμε ν’ αλλάξουμε και διαλέγουμε το Edit. Μας ανοίγει το άρθρο μεσ’ τον κειμενογράφο όπου μπορούμε ν’ αλλάξουμε ότι θέλουμε και στο τέλος πατάμε το κουμπί Update. Αυτό βρίσκεται στη θέση του κουμπιού Publish. Το κουμπί Publish αντικαθίσταται από το Update κάθε φορά που ένα κείμενο έχει δημοσιευτεί.