Επιστροφή σε WordPress

Πως ορίζω τη θέση των νέων σελίδων?

PageAttrib2Την ώρα που γράφουμε μία νέα σελίδα (page) βγαίνει στην οθόνη μας (στα δεξιά) το υπομενού “Page Attributes”. Αυτό έχει πάνω του τις δύο παραμέτρους που καθορίζουν τη θέση της σελίδας.

Η πρώτη παράμετρος (εικόνα δεξιά 1) ορίζει ποιός είναι ο γονιός (parent) της σελίδας ενώ η δεύτερη καθορίζει τη σειρά της. Αμφότερες είναι προεραιτικές.

Εάν μία σελίδα έχει γονιό, τότε μπαίνει κάτω απ’ το γονιό της. Στο σάϊτ που κοιτάτε τώρα οι σελίδες Excel και Word έχουν τη σελίδα Office apps για γονιό. Η σελίδα Office apps δεν έχει γονιό και γι’ αυτό είναι στην πρώτη σειρά, δηλ. στο κεντρικό μενού. Όλες οι σελίδες που είναι στο μενού είναι σελίδες χωρίς γονιό. Άρα αν δεν βάλετε τίποτα σ’ αυτό το πεδίο, η σελίδα σας θα γίνει σελίδα του κεντρικού μενού.

Η δεύτερη παράμετρος (εικόνα δεξιά 2) ορίζει τη σειρά  (order) της σελίδας ή για να το πούμε διαφορετικά τη σειρά των παιδιών. Εάν δεν βάλετε τίποτε, τότε η σειρά των σελίδων θα καθοριστεί αλφαβητικά. Εάν βάλετε αριθμούς τότε πο σελίδες εμφανίζονται κατ’ αύξουσα σειρά.

Εάν δεν είστε σίγουρος για το πόσες σελίδες θα φτιάξετε μπορείτε να βάζετε μεγάλους αριθμούς π.χ. 100, 200 ώστε να υπάρχει χώρος να παρεμβάλετε σελίδες όταν τις γράψετε αργότερα. Μία άλλη προσέγγιση όταν ετοιμάζετε ένα νέο σάϊτ είναι να μην βάλετε καθόλου αριθμούς στην αρχή, αφήνοντας τις σελίδες να εμφανιστούν κατ’ αρχήν κατ’ αλφαβητική σειρά και στη συνέχεια να προσθέσετε αριθμούς.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε ν’ αλλάξετε όποια από τις παραπάνω δύο παραμέτρους όποτε θελήσετε.