Επιστροφή σε WordPress

Πως προσθέτω/καθορίζω κατηγορίες για τα Άρθρα

categ54Τα άρθρα (posts) δεν μπορούν να έχουν οποιαδήποτε σειρά. Μπαίνουν πάντα κατά ημερολογιακή σειρά. Δηλ. το πιό πρόσφατο άρθρο παίρνει την πρώτη θέση, το επόμενο πιο πρόσφατο τη δεύτερη κ.ο.κ.. Μπορείτε όμως να φτιάξετε κατηγορίες και στη συνέχεια να ορίσετε σε ποιά κατηγορία θα βρίσκεται το κάθε άρθρο. Πάντως μέσα σ’ αυτή την κατηγορία, το άρθρο θα εμφανίζεται με χρονολογική σειρά.

Μπορείτε να ορίσετε κατηγορίες με δύο τρόπους:

α. οποιαδήποτε στιγμή από το Add categories που βρίσκεται κάτω από το Posts στο Dashboard.

β. την ώρα που γράφετε κάποιο άρθρο, πατώντας “+Add New Category” στο υπομενού Categories στα δεξιά της οθόνης. Αυτός είναι και ο γρηγορότερος από τους δύο τρόπους. Γράφετε το όνομα της νέας κατηγορίας που θέλετε να φτιάξετε και ορίζεται το γονιό της.

Όταν είστε μεσ’ στον κειμενογράφο και γράφετε ένα νέο άρθρο, στα δεξιά της οθόνης σας βρίσκεται ένα μικρό υπομενού που σας δείχνει όλες τις κατηγορίες που έχετε δημιουργήσει. Εκεί “τσεκάρετε”  την κατηγορία στην οποία θέλετε να εμφανιστεί το άρθρο σας. Αν δεν τσεκάρετε καμμία κατηγορία, τότε το πρόγραμμα θα κατατάξει το άρθρο σας στην κατηγορία “uncategorized”.

Πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι και οι κατηγορίες δεν έχουν σειρά. Εμφανίζονται πάντα με τη σειρά που δημιουργήθηκαν. Δηλ. η πιο πρόσφατη εμφανίζεται πρώτη.