Επιστροφή σε WordPress

Πως προσθέτω θέματα μενού

PageAttrib2Το να προσθέσεις θέματα μενού είναι τόσο απλό όσο το να γράψεις μία σελίδα.

Γράφεις κανονικά τη σελίδα και απλώς δεν ορίζεις “γονιό (πεδίο 1 στην εικόνα δεξιά). Με το να μην ορίσεις “γονιό” της σελίδας σου, αναγκάζει τη σελίδα σου να εμφανίζεται στην πρώτη σειρά της ιεραρχίας των σελίδων.

Για να κανονίσεις που θα εμφανίζεται στη γραμμή του μενού η σελίδα αυτή, τότε βάζεις έναν αριθμό στο πεδίο 2 (εικόνα δεξιά). Αν δεν βάλετε αυτόν τον αριθμό, τα menu items εμφανίζονται κατ’ αύξουσα αριθμητική σειρά. Αν έχετε βάλει αριθμό, τότε εμφανίζονται κατ’ αύξουσα αριθμητική σειρά.

Μπορείτε να μην γράψετε καθόλου κείμενο στο σώμα της νέας σελίδας. Δηλ. γράφετε μόνο τον τίτλο της σελίδας και ορίζετε (αν θέλετε) τη σειρά της (πεδίο 2 στην εικόνα δεξιά). Ο τίτλος της θα εμφανιστεί στη γραμμή του κεντρικού μενού. Όταν κάποιος κλικίσει αυτό το menu item, θα ανοίξει η σελίδα και αντί για το περιεχόμενό της θα εμφανίζονται όσες σελίδες είναι “παιδιά” της (αν υπάρχουν). Αν δεν έχει “παιδιά” αυτή η σελίδα, τότε πάλι η σελίδα θ’ ανοίξει κανονικά αλλά φυσικά δεν θα έχει περιεχόμενο.