Επιστροφή σε Internet apps

WP Plug-ins

Γρήγορη αξιολόγηση κάποιων Plug-in για WordPress που έχω δοκιμάσει:

Participants Data Base

Μπορείς να φτιάξεις μία βάση δεδομένων που όμως  δεν θα έχει αριθμητικά πεδία. Δεν ξέρω πως μπορείς να φτιάξεις queries πάνω στον πίνακά σου (μάλλον δεν μπορείς να έχεις περισσότερους από έναν πίνακες). Αφού δεν παίρνει αριθμητικά πεδία, σίγουρα δεν μπορείς να κάνεις και πράξεις πάνω σ’αυτά.

Security Plug Ins

Wordfence Security All In One WP Security & Firewall

si-captcha antispam

Δεν έφερε αποτέλεσμα σε μία τουλάχιστον περίπτωση που το δοκίμασα. Είναι εντυπωσιακό αλλά από την ώρα που το εγκατέστησα και το ενεργοποίησα, οι spam εγγραφές αυξήθηκαν.